Yeniden yapılandırma süresi uzatıldı

Yeniden yapılandırma süresi uzatıldı

Yeniden yapılandırma süresi uzatıldı

Yeniden yapılandırma süresi uzatıldı

7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi ile 4 üncü maddesinde (onüçüncü ve ondördüncü fıkraları hariç) yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri, anılan maddelerde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatıldı.

30 Aralık 2020 ÇARŞAMBA


CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 3343

7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi ile 4 üncü maddesinde (onüçüncü ve ondördüncü fıkraları hariç) yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin, anılan maddelerde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmasına, 7256 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin onaltıncı fıkrası gereğince karar verilmiştir.

29 Aralık 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2020, 10:08
YORUM EKLE