Vergi, resim ve harçlara yapılacak zam oranı belli oldu

2021 yılı yeniden değerleme oranı belli oldu, VUK Genel Tebliği (Sıra No:533), Vergi, resim ve harçlara yüzde 36,20 zam

Vergi, resim ve harçlara yapılacak zam oranı belli oldu

Vergi, resim ve harçlara yapılacak zam oranı belli oldu

Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan VUK Genel Tebliğine göre yeniden değerleme oranı yüzde 36,20 olarak tespit edildi. Böylece önümüzdeki dönemde vergi, resim ve harçlara yapılacak zam oranının yüzde 36,20 olacağı kesinleşmiş oldu.

Belirlenen vergi oranı 2021 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacak.

Yeniden değerleme oranında yaşanan bu artış trafik cezalarından MTV'ye, yurtdışından getirilen telefon harcından değerli kağıt bedeline kadar çok geniş bir yelpazeden alınan vergi, resim ve harçları yüzde 36,20 TL artıracak.

TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 533)

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2021 yılı için % 36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak tespit edilmiştir.

Bu oran, aynı zamanda 2021 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan Tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.

Tebliğ olunur.

Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2021, 12:12
YORUM EKLE