Kamu kurum ve kuruluşlarının birbiriyle yaptıkları işlerde KDV tevkifatı

Kamu kurum ve kuruluşlarının birbiriyle yaptıkları işlerde KDV tevkifatı

Kamu kurum ve kuruluşlarının birbiriyle yaptıkları işlerde KDV tevkifatı

Kamu kurum ve kuruluşlarının birbiriyle yaptıkları işlerde KDV tevkifatı

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü, kamu kurum ve kuruluşlarının birbirleriyle yaptıkları işlerde KDV tevkifatı yapmalarına gerek olmadığı yönünde özelge verdi.

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı
Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü 

 TARİH:21.04.2011

SAYI:B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2:2010-14009-13-243

KONU:Kamu kurum ve kuruluşlarının birbirlerine yaptıkları işlemlerde KDV tevkifatı Hk.

İLGİ: …

İlgide kayıtlı yazınızda, Enstitünüz tarafından bazı kamu kurum ve kuruluşlarına verilen hizmetlerden dolayı düzenlenen faturalarda KDV tevkifatı yapılıp yapılmayacağı sorulmaktadır.

Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 9/1. maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak 28.02.2004 tarih ve 25387 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/2) bölümünde sayılan kurum ve kuruluşların (birbirlerine karşı ifa ettikleri hariç olmak üzere) Tebliğin (A/3) bölümünde belirtilen hizmet alımlarına ilişkin hesaplanan KDV, bu kurum ve kuruluşlar tarafından tevkifata tabi tutulmaktadır.

Enstitünüz 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/2) bölümünde sayılan kurum ve kuruluşlar arasında yer almaktadır. Buna göre, Enstitünüz tarafından, Tebliğin (A/3) bölümündeki hizmetlerin Tebliğin (A/2) bölümünde sayılan kurum ve kuruluşlara verilmesi halinde hesaplanan KDV, bu kurum ve kuruluşlarca tevkifata tabi tutulmayacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

YORUM EKLE