Kadroya geçen işçilerin maaşlarının vergi tarifesi hakkında görüş yazısı

Kadroya geçen işçilerin 15Aralık-14 Ocak maaşlarının vergi tarifesi hakkında görüş yazısı

Kadroya geçen işçilerin maaşlarının vergi tarifesi hakkında görüş yazısı

Kadroya geçen işçilerin 15Aralık-14 Ocak maaşlarının vergi tarifesi hakkında görüş yazısı

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, sürekli işçilerin 15 Aralık -14 Ocak donemi maaşlarının vergi tarifesi ile ilgili olarak görüş yazısı yayımladı. 

Bakanlığımız ve bağlı sağlık tesislerinde çalışan sürekli işçilerin 15 Aralık -14 Ocak donemi maaşlarının vergi tarifesi ile ilgili olarak İl Sağlık Müdürlüklerimizden çeşitli görüşler sorulmakta olup söz konusu husus hakkında Gelir İdaresi Başkanlığından alınan ilgi sayılı görüş yazısında;

"Bu hüküm ve açıklamalara göre, ücret gelirlerinde tahsil esası geçerli olduğundan, ücret gelirleri nakden veya hesaben ödendiği dönemde elde edilmiş sayılır Bu nedenle, ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde, nakden veya hesaben ödendiği dönemde geçerli olan tarifenin ve asgari geçim indirimi tutarlarının dikkate alınması gerekir.

Dolayısıyla, Bakanlığımız bünyesinde çalıdan işçilere 15.12 2020-14.012021 dönemine ait olan ve ödemesi 14 01.2021 tarihinde yapılacak olan ücret ödemelerinin vergilendirmesinde, 2021 yılı için geçerli olan vergi tarifesinin esas alınması gerekmektedir." şeklinde görüş bildirilmiştir Konu hakkında uygulamaya esas görüşün Müdürlüğünüz ve tüm sağlık tesislerindeki maaş mutemetleri birimlerine bildirilmesi hususunu:

Bilgilerinize rica ederim.

Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2021, 20:15
YORUM EKLE