Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi olanlardan yapılan alımlarda tevkifat

193 sayılı G.V.K.nun 9/6’ncı maddesinde belirtilen “oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halt, kilim, dokuma mamulleri, kırpıntı deriden üretilen mamuller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri işyeri açmaksızın satanlar." sınıfına dahil olan vergiden muaf esnaf niteliğine haiz bir şahıs olduğu, sorgu konusu kazancın "serbest meslek kazancı" ve ilgili ..........'nun da "serbest meslek mensubu" olmaması nedeniyle ödeme için düzenlenen harcama pusulasından vergi kesintisi yapılmadığ

Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi olanlardan yapılan alımlarda tevkifat

Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi olanlardan yapılan alımlarda tevkifat 

193 sayılı G.V.K.nun 9/6’ncı maddesinde belirtilen “oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halt, kilim, dokuma mamulleri, kırpıntı deriden üretilen mamuller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri işyeri açmaksızın satanlar." sınıfına dahil olan vergiden muaf esnaf niteliğine haiz bir şahıs olduğu, sorgu konusu kazancın "serbest meslek kazancı" ve ilgili ..........'nun da "serbest meslek mensubu" olmaması nedeniyle ödeme için düzenlenen harcama pusulasından vergi kesintisi yapılmadığı 

Kamu İdaresi TürüBelediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı2013
6
Dairesi
Karar No199
İlam No244
Tutanak Tarihi12.2.2015
Kararın KonusuVergi Resmi Harç ve Diğer Gelirlerle İlgili Kararlar

GELİR VERGİSİ TEVKİFATI

Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;

Denetçi sorgusunda, .......... Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü tarafından hediyelik eşya olarak ..........’dan satın alınan bakır eşyalar için yapılan ödemeden gelir vergisi tevkifatı yapılmadığı iddia edilmekte ise de;

Sorumluların savunmalarından, sorguda bahsi geçen ..........’nun herhangi bir işyerine sahip olmayan ve satmış olduğu turistik eşyaları evinde imal edip satan birisi olduğun, bu nedenle de vergi dairesinden "Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi" almış olduğu,

İlgili şahsın 193 sayılı G.V.K.nun 9/6’ncı maddesinde belirtilen “oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halt, kilim, dokuma mamulleri, kırpıntı deriden üretilen mamuller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri işyeri açmaksızın satanlar." sınıfına dahil olan vergiden muaf esnaf niteliğine haiz bir şahıs olduğu, sorgu konusu kazancın "serbest meslek kazancı" ve ilgili ..........'nun da "serbest meslek mensubu" olmaması nedeniyle ödeme için düzenlenen harcama pusulasından vergi kesintisi yapılmadığı, bu nedenle yapılan işlemlerin yasal düzenlemelere uygun olduğu anlaşılmış olup bu konuda ilişilecek husus bulunmadığına,

(Üye ……; “Denetçi, sorumlular tarafından yapılan savunmaların yerinde olduğu gerekçesi ile ilişik kalmadığını belirtmiş olsa da; Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesi 13-a bendi uyarınca, esnaf muaflığından yararlandırılan kişiye yapılan ödemlerden% 2 oranında Gelir Vergisi kesintisi yapılması gerekmektedir. Bu nedenle adı geçen kişiye yapılan ……. TL ödemeden % 2 oranında GV kesilmemesi sonucu oluşan ………. TL kamu zararının sorumlulara ödettirilmesine karar verilmesi uygun olur.” yönündeki ayrışık görüşlerine karşı) oy çokluğuyla,

YORUM EKLE