Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne yapılan teslimlerde KDV tevkifatı 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne yapılan ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün teslimlerde (su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji kullanımları hariç), söz konusu kurum tarafından (2/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne yapılan teslimlerde KDV tevkifatı 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne yapılan teslimlerde KDV tevkifatı 

Bu Tebliğin 12 nci maddesi ile aynı Tebliğe, “Diğer Teslimler” başlıklı (I/C-2.1.3.3.7.) bölüm eklenmiştir.

Buna göre, KDV mükellefleri tarafından Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne yapılan ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün teslimlerde (su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji kullanımları hariç), söz konusu kurum tarafından (2/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

Yeni eklenen bölüm:

2.1.3.3.7. Diğer Teslimler

KDV mükellefleri tarafından Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne yapılan ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün teslimlerde (su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji kullanımları hariç), söz konusu kurum tarafından (2/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.

YORUM EKLE