667 sayılı KHK kapsamında yerleştirilen öğrencilerin ücretlerinde KDV uygulaması

667 sayılı KHK kapsamında yerleştirilen öğrencilerin ücretlerinde KDV uygulaması

667 sayılı KHK kapsamında yerleştirilen öğrencilerin ücretlerinde KDV uygulaması

667 sayılı KHK kapsamında yerleştirilen öğrencilerin ücretlerinde KDV uygulaması

667 sayılı KHK kapsamında yerleştirilen öğrencilerin ücretlerinde KDV uygulaması

667 sayılı KHK kapsamında yerleştirilen öğrencilerin ücretlerinde KDV uygulaması

Gelir İdaresi Başkanlığı Sakarya Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü, 667 sayılı KHK ile kapatılan üniversitelerin öğrencilerinden tahsil edilen ücretlerde KDV uygulaması hakkında özelge yayımladı. Söz konusu Özelge'de; 667 sayılı KHK kapsamında bir devlet üniversitesine yerleştirilen öğrencilerin yerleştirildiği üniversite dışında başka bir devlet üniversitesinde özel öğrenci statüsünde eğitime devam etmesi dunımunda, öğrencilerin yerleştirildikleri devlet üniversitesi tarafından tahsil edilecek eğitim-öğretim ücretinin % 80'lik kısmının diğer bir devlet üniversitesine aktarılmasında, tahsil edilen söz konusu ücret üzerinden KDV hesaplanmasına gerek bulunmadığı, 

Diğer taraftan, söz konusu KHK kapsamında bir devlet üniversitesine yerleştirilen öğrencilerin yerleştirildiği üniversite dışında bir vakıf üniversitesinde özel öğrenci statüsünde eğitime devam etmesi durumunda, öğrencilerin yerleştirildikleri devlet üniversitesi tarafından tahsil edilecek eğitim-öğretim ücretinin % 80'lik kısmının vakıf Üniversitesine aktarılmasında, vakıf üniversitesinin kendisine aktarılan tutan dikkate alarak iç Iskonto yoluyla KDV hesaplayıp beyan etmesi gerektiği belirtildi.

 

YORUM EKLE