2021 fatura düzenleme sınırı

2021 fatura düzenleme limit , 2021 fatura düzenleme tutarı, 2021 fatura düzenleme sınırı

2021 fatura düzenleme sınırı

2021 Yılı Fatura Kesme ve Düzenleme Sınırı Nedir?

Vergi mükelleflerinin 2021 Yılı Fatura Kesme ve Düzenleme Sınırı 1.500 TL olarak açıklandı. 29 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan VUK Genel Tebliği'deki ilgili tutar 01.01.2021 tarihinden itibaren tüm yıl uygulanmak üzere yürürlüğe girdi.

Fatura Kesme ve Düzenleme Sınırı 2021 yılı tutarı 1.500 TL 'dir.

Satılan emtia veya ifa edilen hizmet bedelinin aşağıdaki hadleri geçmesi veya bedel söz konusu tutarın altında kalmakla beraber nihai tüketicinin istemesi halinde emtiayı satanın veya işi yapanın fatura vermesi mecburidir.

YORUM EKLE