VERGİ MEVZUATI

Personel Avansı Vergilendirilir mi?
Personel Avansı Vergilendirilir mi?

Sayı: 90792880-155.01.05.02[72]-7771 Tarih:07/01/2019 T.C.

AİHM Tazminatı İçin Ödenen Faiz Vergiye Tabi mi?
AİHM Tazminatı İçin Ödenen Faiz Vergiye Tabi mi?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi deklarasyonunda yer alan; her türlü parasal olan ya da o

Vergi İnceleme Raporunun İhbarname Ekinde Tebliğ Edilmemesi Savunma Hakkını İhlal Eder mi?
Vergi İnceleme Raporunun İhbarname Ekinde Tebliğ Edilmemesi Savunma Hakkını İhlal Eder mi?
Alacağın Temliki ve Satış Sözleşmesi Damga Vergisinden İstisna mı?
Alacağın Temliki ve Satış Sözleşmesi Damga Vergisinden İstisna mı?
Son Yılda İtfa Edilemeyen Amortisman Bakiyesinin Tamamının Gider Yazılamayacağı
Son Yılda İtfa Edilemeyen Amortisman Bakiyesinin Tamamının Gider Yazılamayacağı