Üniversitelerde Harcama Yetkililiği Görevi Genel Sekreterde Birleştirilebilir mi?

Üniversitelerde Harcama Yetkililiği Görevi Genel Sekreterde Birleştirilebilir mi? üniversitelerde harcama yetkilisi üst görevlilere verilebilir mi

Üniversitelerde Harcama Yetkililiği Görevi Genel Sekreterde Birleştirilebilir mi?

Üniversitelerde Harcama Yetkililiği Görevi Genel Sekreterde Birleştirilebilir mi? üniversitelerde harcama yetkilisi üst görevlilere verilebilir mi

Üniversitelerde Harcama Yetkililiği Görevi Genel Sekreterde Birleştirilebilir mi?

Üniversitelerde Harcama Yetkililiği Görevi Genel Sekreterde Birleştirilebilir mi?

5018 sayılı Kanunun 31 inci maddesinin dördüncü fıkrasında, “Yükseköğretim Kurulu ile üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerinde, harcama yetkilileri ödenek gönderme belgesiyle belirlenir. Bu idarelerde ödenek gönderme belgesi ile ödenek gönderilen birimler harcama birimi, kendisine ödenek gönderilen birimin en üst yöneticisi ise harcama yetkilisidir. Bütçe ödeneklerinin ilgili birimlere dağılımının planlanması, ödenek gönderme belgesine bağlanması ve kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir” hükmüne yer verilmiştir.

Söz konusu hüküm uyarınca Maliye Bakanlığınca  yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Bütçe Ödeneklerinin Birimlere Dağılımı, Ödenek Gönderme Belgesine Bağlanması ve Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar’da, harcama birimi, ödenek gönderme belgesi ile kendisine ödenek gönderilen fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezi ve bölümlerden oluşan akademik birimler ile üst yönetim, genel sekreterlik ve daire başkanlıkları gibi idari birimler olarak belirtilmiştir.

Buna göre, harcama yetkililiği görevinin Genel Sekreterde birleştirilmesi yerine anılan Usul ve Esaslar çerçevesinde ödenek gönderme belgesi ile kendisine ödenek gönderilen birimler tarafından yürütülmesi gerekmektedir.

Diğer güncel makalelerimizden haberdar olmak için Facebook Grubumuza üye olabilirsiniz

Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2022, 22:30
YORUM EKLE