Kayınbaba veya Kaynanası Ölen İşçinin Ölüm İzni

Kamuda veya özelde çalışan işçilerin eşinin annesi (kaynanana) veya eşinin babasının (Kayınbaba) ölmesi halinde ölüm izin hakkı varmıdır? İşçi Ölüm İzni kaç gündür?

Kayınbaba veya Kaynanası Ölen İşçinin Ölüm İzni

Kayınbaba veya Kaynanası Ölen İşçinin Ölüm İzni

4857 sayılı iş kanununa tabi olarak gerek kamuda 4 d li olarak çalışan gerekse özel sektörde çalışan işçilerin ücretli izin kapsamında kullanabileceği izinlerden biriside ölüm iznidir.4857 sayılı kanuna bakıldığında işçinin eş ve çocuğunun ölmesi halinde 3 gün ölüm izni hakkı bulunmaktadır. İşçinin yine 4857 sayılı kanunda yer alan hükme göre anne, baba ve kardeşinin ölümü halinde de 3 gün ölüm izni kullanma hakkı bulunmaktadır. İşçiye verilecek olan ölüm izninde işverenin takdir hakkı bulunmayıp işçinin ölüm olayını işverene bildirmesi halinde işverence bu iznin verilmesi gerekmektedir. İş kanunda yer alan ölüm izinleri iş günü üzerinden değil takvim günü üzerinden hesaplanmaktadır. Ayrıca işçiye verilecek olan ölüm izni ücretli izin olup işçinin ölüm iznine ayrılmış olduğu günlerde ücretinde herhangi bir kesinti yapılmamaktadır.Ancak işçinin ölüm izninde fiilen çalışmaya bağlı ödenen yemek parası ,yol parası fazla çalışma ücreti v.b ödemeleri ölüm izni kullanırken alması mümkğn değildir.

4857 sayılı yasaya bakıldığında işçinin eşinin annesi olan kaynana ve eşinin babası olan kayınbabasının ölmesi halinde ölüm izni kullanması mümkün değildir.Ancak işçinin bireysel sözleşmesi veya toplu sözleşmesinde kaynana ve kayınbabası için ölüm izni kullanma hakkı yönünde bir düzenleme yapılmışsa işçiye eşinin anne ve babası içinde ölüm izni kullanma hakkı verilebilmektedir.

Örneğin 696 sayılı khk ile kadroya geçen işçiler için uygulanmakta olan YHK kuruluna kararında 4 d li işçinin kaynana ve kayınbabasının ölmesi halinde kullanabileceği ücretli izin süresi 2 gün olarak belirlenmiştir. Buna göre bu işçilere eşinin anne ve babasının ölmesi halinde 2 gün izin verilecektir.

YORUM EKLE