Kamuda çalışan özel güvenlik görevlilerinin sertifika yenilme ücreti

Kamuda çalışan özel güvenlik görevlilerinin sertifika yenilme ücreti , 5188 sayılı kanuna tabi olarak kamu özel güvenlik görevlisi kimlik yenileme ücreti kamu kurumu bütçesinden ödenir mi

Kamuda çalışan özel güvenlik görevlilerinin sertifika yenilme ücreti

Kamuda çalışan özel güvenlik görevlilerinin sertifika yenilme ücreti 

696 sayılı khk ile kamuda özel güvenlik görevlisi olarak sürekli işçi kadrolarına atanan özel güvenlik görevlilerinin 5188 sayılı kanuna göre kimlik yenileme ücretlerinin kurum bütçesinden mi yoksa kişilerin kendileri tarafından mı ödeneceği kurumlarda tereddüt konusu olmaktadır. Konuya ilişkin farklı bakanlıklardan farklı görüşler verilmektedir. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı strateji daire başkanlığınca taşra teşkilatına yazılan yazıda özel güvenlik görevlilerinin kimlik yenileme bedellerinin kurum bütçesinden ödenmesinin mümkün olmadığı yönünde görüş verilmiştir.29.01.2019 tarihli aile bakanlığı yazısı yazımızda yer almaktadır.

YORUM EKLE