Kamu kurumları işçi alımında ikamet etme şartı konabilir mi?

kamu işçi ilanlarında ikametgah şartı konması mümkünmü, işçi alım ilanında ikamet süresi şartı

Kamu kurumları işçi alımında ikamet etme şartı konabilir mi?

Kamu kurumları işçi alımında ikamet etme şartı konabilir mi?

Kamuya alınacak olan işçilerin alım usullerine ilişkin düzenleme Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütülmektedir. Kamuya işçi alan kamu kurumlarının bazıları  başvuru şartı olarak işçinin çalışacağı ilde ikamet etme zorunluluğu şartı koyarken bazı ilanlarda ise ülke düzeyinde ilanlara başvuru yapılabilmektedir. Yapılan bu farklı uygulamalar işçi ilanlarında ikametgah şartı konup konamayacağı hususunda tereddütlere neden olmaktadır.

Yönetmeliğe göre, ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarınca ilana başvuruda ilçe, il veya bölge düzeyinde ikametgâh şartı aranabilir.  Öte yandan, ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarınca kamu işçi alım ilanı ulusal düzeyde de açılabilir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının ilanlarına yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan yerleşim yeri adresleri dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi ilanlarının başvuru süresi içerisinde ikametini ilanın karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmez.

Ayrıca, kariyer mesleklerdeki (özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan müfettiş, kontrolör, denetmen, denetçi ve uzman gibi meslekler) işçi alım ilanları ulusal düzeyde yayınlanır.

Ancak kamu kurumlarınca yapılan ilanlarda son 6 aydır son 1 aydır şeklinde ilanlara süre konması mümkündür değildir. 

YORUM EKLE