Kadroya geçen işçilerin ilave tediye ödeme tarihleri açıklandı

Kadroya geçen işçilerin ilave tediye ödeme tarihleri açıklandı

Kadroya geçen işçilerin ilave tediye ödeme tarihleri açıklandı

Kadroya geçen işçilerin ilave tediye ödeme tarihleri açıklandı

Sayı : 31182

11 Temmuz 2020 Cumartesi                                                                                                                                                            Resmî Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 2752

4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere, anılan Kanunun 3 üncü maddesine göre 2020 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısının 27/7/2020, diğer yarısının 14/12/2020 tarihinde ödenmesine; 6772 sayılı Kanunun 3 üncü ve 4 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

10 Temmuz 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

YORUM EKLE