İşçinin Raporlu Günler İçin Alacağı Geçici İş Göremezlik Ödeneği

4857 sayılı iş kanununa tabi olarak çalışan işçilerin hastalık veya doğum yapmış olmaları nedeniyle almış oldukları hastalık raporlarına ilişkin olarak çalışmamış oldukları günlere karşılık olarak ödenen ödemeler genelde çalışanlar tarafından rapor parası,hastalık ücreti v.b isimlerle adlandırılmaktadır.5510 sayılı kanununa göre çeşitli hastalıklar nedeniyle veya doğum nedeniyle çalışamayan işçilere ödenen ücrete Geçici iş göremezlik ödeneği denmektedir.

İşçinin Raporlu Günler İçin Alacağı Geçici İş Göremezlik Ödeneği

4857 sayılı iş kanununa tabi olarak çalışan işçilerin hastalık veya doğum yapmış olmaları nedeniyle almış oldukları hastalık raporlarına ilişkin olarak çalışmamış oldukları günlere karşılık olarak ödenen ödemeler genelde çalışanlar tarafından rapor parası,hastalık ücreti v.b isimlerle adlandırılmaktadır.5510 sayılı kanununa göre çeşitli hastalıklar nedeniyle veya doğum nedeniyle çalışamayan işçilere ödenen ücrete Geçici iş göremezlik ödeneği denmektedir.

Geçici İş Göremezlik Ödeneği Hangi Hallerde Alınabilir 

Geçici iş göremezlik; sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurulu raporlarında belirtilen istirahat süresince geçici olarak çalışamama halidir.Kanun maddesinde geçici iş göremezlik ödeneği alınabilmesinin birincil şartı hastalık durumunun sgk tarafından yetki verilen hastanelerden alınacak olan sağlık raporu ile belgelendirilmesine bağlıdır.Sağlık durumunu sağlık raporu ile belgelendiremeyenler bu hakdan faydalanamayacaklardır.

Geçici iş göremezlik ödeneği; sosyal sigortacılık bakımından, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigorta kollarından istirahatli bulunan sigortalıya işten kaldığı ve hastalık nedeniyle çalışamadığı  günler için sosyal güvenlik kurumunca ödenen parasal yardımdır.

Geçici iş Göremezlik Ödemeleri Ne Kadardır?

Hastalık halinde geçici iş göremezlik ödeneği; Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması şartıyla sigortalıya ortaya çıkan iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için verilmektedir.

Hastalık halinde verilecek geçici iş göremezlik ödeneği,

> Yatarak tedavilerde günlük kazancının yarısı,
> Ayaktan tedavilerde ise günlük kazancın üçte ikisidir.

Geçici İş Göremezlik Ödeneğinden Faydalanmak İçin Şartlar Nelerdir?

Geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi için;

> İstirahatın başladığı tarihte sigortalılık niteliğinin sona ermemesi,

> İş göremezliğin başladığı tarihten önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması,
> Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması,

gerekmektedir

Geçici iş Göremezlik Ödemeleri Nereden Yapılmaktadır?

Geçici iş göremezlik ödenekleri anlaşmalı banka şubeleri aracılığı ile yapılmaktadır.

Geçici İş Göremezlik Ödeneğimin Bankaya Aktarılıp Aktarılmadığını Nasıl Öğrenebilirim?

 4/a ve 4/b sigortalılık statüsüne sahip sigortalılar “İş Göremezlik Ödeme” durumlarını ve ödenen miktarı, https://www.turkiye.gov.tr/4ab-isgoremezlik-odemesi-gorme linkine tıklayarak sorgulayabilirler.

Geçici iş Göremezlik Ödeneğinden Faydalanmak İçin Nasıl Müracaat Edilir?

4/a sigortalılık statüsüne tabii sigortalıların geçici iş görmezlik ödeneğine ilişkin işlemleri e-ödenek programı ile elektronik ortamda yapılmaktadır.

4/a sigortalılarının istirahatli olduğu dönemde işyerinde çalışıp çalışmadığının işverenlerince Kuruma elektronik ortamda bildirilmesi gerekmektedir. Ancak 4/a sigortalılarının geçici iş göremezlik ödeneklerini alabilmeleri için işyerinde çalışmadıklarına dair işverenlerince bildirimde bulunulması şartı aranmaz. İstirahatin bitim tarihi itibariyle gerekli işlemler yapılarak sigortalının hak ettiği geçici iş göremezlik ödeneği anlaşmalı bankanın herhangi bir şubesinden çekilebilecek şekilde hesaba aktarılır.

 (Çalışılmadığına dair bildirim ekranına ulaşmak için tıklayınız. (  //uyg.sgk.gov.tr/vizite/welcome.do  )

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.