İşçinin Evlilik İzni Hakkında Bilinmesi Gerekenler

İşçinin Evlilik İzni Hakkında Bilinmesi Gerekenler Kamuda ve özelde çalışan işçilere evlenmeleri halinde kaç gün evlilik izni verilir ,4857 sayılı kanun ve toplu sözleşmeye göre işçinin evlilik izin hakkı , 4 d li taşeron işçi evlilik izin süresi

İşçinin Evlilik İzni Hakkında Bilinmesi Gerekenler

İşçinin Evlilik İzni Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Kamuda ve özelde çalışan işçilerin  kullanabileceği izinlerden biriside evlilik evlenme iznidir.Bu yazımızda başlıklar halinde 4857 sayılı iş kanununa tabi işçilerin evlilik izni hakkında merak edilenleri açıklamaya çalışacağız.

Kamu veya Özel Sektör İşçisinin Evlenme İzin Hakkı Kaç Gündür?

İşçilerin evlilik izinlerine ilişkin yasal düzenleme 4857 sayılı İş Kanununun Ek 2 maddesi ile yapılmıştır.Buna göre işçilerin evlenmesi halinde kullanabilecekleri evlenme izinleri kanununa göre 3 gündür.

4857 Sayılı İş Kanunu Ek Madde 2 (Ek: 4/4/2015-6645/35 md.)’de yer alan düzenleme

“İşçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde üç gün, eşinin doğum yapması hâlinde ise beş gün ücretli izin verir.” şeklindedir.

Evlilik İzni 3 Günden Fazla Kullanılabilir mi?

Kanun maddesinde yer alan 3 gün asgari gündür.Bireysel veya toplu olarak yapılan sözleşmelerde buna aykırı bir hüküm konamaz.Ancak bireysel ve toplu sözleşmelerde evlilik evlenme için işçiye verilecek olan izin süreleri arttırılabilir.

Örneğin en 696 sayılı KHK ile kadroya geçişi yapılan işçilere yönelik olarak Çalışma Bakanlığınca yayımlanmış olan ilgili işçilere uygulanacak toplu sözleşme hükümleriyle alakalı duyuruda kadroya geçen işçilerin evlilik izni 5 gün olarak belirlenmiştir.Yani kadroya geçen işçiler kanunda yer alan 3 gün değil toplu sözleşme hükmüne göre 5 gün evlilik izni kullanabileceklerdir.

Hafta Sonu veya Tatil Günlerine Denk Gelen Evlilik İzni Nasıl Hesaplanır?

İşçinin evlilik iznine ilişkin kanun maddesinde yapılan düzenlemede izin süresi gün olarak belirlenmiştir.Bu nedenle evlilik izninde iş günü değil takvim günü dikkate alınmak zorundadır.Bu nedenle tatil günlerine denk gelen izinlerde herhangi bir artış yapılması veya iznin tatil sonrasına ertelenmesi gibi bir durum söz konusu olmayacaktır.

İşçinin Evlenme İzninde Herhangi Bir Ücret Kesintisi Yapılır mı?

İşçiye 4857 sayılı yasaya göre tanınan evlilik izni ücretli bir izin olup izin süresince işçinin maaşında herhangi bir kesinti yapılmaz.Bireysel veya toplu sözleşme ile ilgili evlilik izin sürelerinin uzatılmasında da durum aynıdır.

İşçinin Çocuğu ve Kardeşinin Evlenmesi Halinde Evlilik İzni Alma Hakkı Var mı ?

İşçiye tanınan evlilik izin hakkı işçinin sadece kendisi için verilmiş olan bir hak olup işçinin çocuğunun veya kardeşinin evlenmesi durumunda evlilik izni kullanma hakkı bulunmamaktadır.Ancak izin sürelerinin belirlenmesinde açıkladığımız üzere bireysel veya toplu sözleşmelere bu yönde bir düzenleme yapılması halinde işçi kardeş veya çocuğunun evlenmesi durumunda da bu izni kullanabilecektir.

İşçi Evlilik iznini  Birden Fazla Kez Kullanılabilir mi?

Kanunda işçinin evlilik izni kullanmasına yönelik herhangi bir sınırlama yoktur.Dolayısıyla evlendikten sonra boşanan ve sonra yeniden evlenen işçiye tekrardan evlilik izni verilmek zorundadır.

İşçinin Evlilik İzninin de İşverenin Takdir Hakkı Var mıdır?

İşçiye tanınan evlenme evlilik izni kanundan kaynaklanan bir izin olup işverenin bu izni vermeme gibi bir hakkı bulunmamaktadır.Ancak işçide bu izni evlenme işleri ile alakalı kullanmalıdır.Evlilikten çok önce veya evlenme tarihinden 2 veya 3 ay geçtikten sonra bu iznin kullanılması mümkün değildir.Bu şekilde yapılan talepler işverence kabul edilmeyebilir.

İşçi Evlenme İznini Nasıl Talep Eder ?

Evlenmesi nedeniyle evlilik izni talep eden işçi çalışmış olduğu işyerine bir dilekçe ile evlilik izni kullanmak istediğini yazılı olarak bildirmek şartı ile evlilik iznini kullanabilir.

Evlenen İşçiye İzin Haricinde Herhangi Bir Ücret Yardım Yapılır mı?

İşçinin evlenmesi durumunda 4857 sayılı yasaya göre ücretli izin verileceği hüküm altına alınmıştır.Bunun haricinde ayrıca evlenme yardımı ücreti adı altında herhangi bir ödemeye kanun maddesinde yer verilmemiştir.

Ancak izin konusunda anlattığımız üzere bireysel veya toplu sözleşmelerde yer alacak düzenlemelere göre işverence işçiye izin haricinde ayrıca evlenme yardımıda yapılabilir.

696 sayılı KHK ile kadroya geçişi yapılan işçilerin mali ve sosyal haklarının belirlendiği çalışma bakanlığı duyurusunda evlenme yardımı olarak işçilere 140 TL evlilik yardımı ödenmesi öngörülmüştür.

Evlenen Kadın İşçi İşten Ayrılmak Zorunda Kalırsa Kıdem Tazminatı Alabilir mi?

Evlenen kadın işçi işten ayrılmak zorundaysa, kıdem tazminatı alabilir. 1475 sayılı İş Kanununun 14’ncü maddesinde kadın işçinin evlendiği tarihten itibaren 1 yıl içinde iş sözleşmesini kendi arzusu ile sona erdirmesi halinde kıdem tazminatına hak kazanacağı belirtilmektedir

Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2019, 23:50

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.