Hastanelerde çalışan işçilere Covid 19 nedeniyle bulaşıcı hastalık risk primi ödenecek

Hastanelerde çalışan işçilere Covid 19 nedeniyle bulaşıcı hastalık risk primi ödenecek

Hastanelerde çalışan işçilere Covid 19 nedeniyle bulaşıcı hastalık risk primi ödenecek

Hastanelerde çalışan işçilere Covid 19 nedeniyle bulaşıcı hastalık risk primi ödenecek

Hastanelerde çalışan işçilere bulaşıc hastalık risk primi ödemesi hakkında görüş yazısı , hastaların izolasyona alındığı bölümler. COVID 19 şüphesi ve veya tanısı alan hasta takibi yapılan üniteler, infeksıyon hastalıkları klinikleri gibi ımmOnsüpresıf hastaların izlendiği bölümlerin bulaşıcı hastalık açısından riskli ünite olarak değerlendirilmesi, bu birimler dışında kalan ve tereddüt yaşanılan alanlar için kurum yapısı, ilgili alanda sunulan sağlık hizmetleri ve hasta popülasyonu esas alınmak kaydı ile bulaşıcı hastalık nskı açısından enfeksiyon kontrol  komitesinin değerlendirme kararına göre belirlenmesi esenek çalışma günlerine göre işe gelinmeyen günler içinde ödeme yapılması gerektiği yönünde görüş verilmiştir.

YORUM EKLE