Emekliye Ayrılacağınız Tarihi Nasıl Öğrenebilirsiniz?

Memurlar ve işçiler ne zaman emekli olacaklarını, kaç yaşına kadar çalışacaklarını merak ederler. emeklilik yaşını veya emekli olacağı tarihi merak eden kişilerin ilgili tarihleri nasıl öğrenebileceklerine yazımızda yer verdik

Emekliye Ayrılacağınız Tarihi Nasıl Öğrenebilirsiniz?

Emekliye Ayrılacağınız Tarihi Nasıl Öğrenebilirsiniz?

Memurlar ve işçiler ne zaman emekli olacaklarını, kaç yaşına kadar çalışacaklarını merak ederler. Kişiler ne zaman emekli olacaklarını Sosyal Güvenlik Kurumu'nun internet sitesinden yapacakları sorgulama ile öğrenebilirler. Bu çalışmamızda SGK sitesi üzerinden sorgulamanın nasıl yapılacağını anlatacağız.

Sigortalı sayılanlar 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının a, b ve c bentlerinde düzenlenmiştir. Bu bentlerde yer alan çalışanların emeklilik sorgulamalarını teker teker anlatacağız.

A- 5510 sayılı yasanın 4-a maddesi kapsamındakilerin emeklilik sorgulamaları:

5510 sayılı yasanın 4-a maddesine göre sigortalı sayılanlar, hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlardır. Bu kişiler sosyal güvenlik sistemimiz tek çatı altında toplanmadan önce SSK'lı olarak çalıştırılan kişilerdir.

Birinci fıkranın (a) bendi gereği sigortalı sayılanlara ilişkin hükümler;

a) İşçi sendikaları ve konfederasyonları ile sendika şubelerinin başkanlıkları ve yönetim kurullarına seçilenler,

b) Bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan; film, tiyatro, sahne, gösteri, ses ve saz sanatçıları ile müzik, resim, heykel, dekoratif ve benzeri diğer uğraşları içine alan bütün güzel sanat kollarında çalışanlar ile düşünürler ve yazarlar,

c) Mütekabiliyet esasına dayalı olarak uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış ülke uyruğunda olanlar hariç olmak üzere, yabancı uyruklu kişilerden hizmet akdi ile çalışanlar,

d) 2/7/1941 tarihli ve 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanuna göre çalıştırılanlar,

e) 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununda belirtilen umumî kadınlar,

f) Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen kurslarda usta öğretici olarak çalıştırılanlar, kamu idarelerinde ders ücreti karşılığı görev verilenler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) bendi kapsamında çalıştırılanlar,

g) (Ek: 11/10/2011-KHK-665/29 md.) Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen Toplum Yararına Çalışma Programlarından yararlananlar,

hakkında da uygulanır.

5510 sayılı yasanın 4-a maddesi kapsamında çalışanlar ne zaman emekli olacaklarını https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/ adresine tıklayarak öğrenebilirler. 

Ekranda yer alan yerlere kimlik bilgisi, işe giriş tarihi, hizmet dökümü ve askerlik gibi şahsi bilgileri girip "GÖNDER" butonuna bastığınızda ne zaman emekli olacağınızı öğrenirsiniz.

B- 5510 sayılı yasanın 4-b maddesi kapsamındakilerin emeklilik sorgulamaları:

5510 sayılı yasanın 4-b maddesine göre sigortalı sayılanlar, köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan ise;

1) Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olanlar,

2) Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar,

3) Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları,

4) Tarımsal faaliyette bulunanlardır.

Bu kişiler sosyal güvenlik sistemimiz tek çatı altında toplanmadan önce BAĞKUR'lu olarak çalıştırılan kişilerdir.

5510 sayılı yasanın 4-b maddesi kapsamında çalışanlar ne zaman emekli olacaklarını https://uyg.sgk.gov.tr/EMEKTARWEB/hakKazanma.do adresine tıklayarak öğrenebilirler. 

Açılan sayfada istenilen bilgiler doldurulup "TAMAM" butonuna basıldığı zaman ne zaman emekli olacağı öğrenilir.

B- 5510 sayılı yasanın 4-c maddesi kapsamındakilerin emeklilik sorgulamaları:

5510 sayılı yasanın 4-c maddesine göre sigortalı sayılanlar, kamu idarelerinde;

1) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olmayanlardan, kadro ve pozisyonlarda sürekli olarak çalışıp ilgili kanunlarında (a) bendi kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar,

Bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine tabi olmayanlardan, sözleşmeli olarak çalışıp ilgili kanunlarında (a) bendi kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesi uyarınca açıktan vekil atananlardır.

Bu kişiler sosyal güvenlik sistemimiz tek çatı altında toplanmadan önce Emekli Sandığına bağlı olarak çalıştırılan kişilerdir.

5510 sayılı yasanın 4-c maddesi kapsamında çalışanlar ne zaman emekli olacaklarını https://uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ adresine tıklayarak öğrenebilirler. 

Açılan sayfada istenilen bilgiler doldurulup "Hesapla" butonuna basıldığı zaman ne zaman emekli olacağı öğrenilir.

Söz konusu sayfada 4-c'li personelin dikkat etmesi gereken hususlar maddeler halinde belirtilmiştir. Sayfada yer alan uyarılar aşağıda yer almaktadır;

"Yaş Hesabında Dikkat Edilecek Hususlar


Doğum tarihinizi yazıp, cinsiyetinizi seçiniz.

4/c (Devredilen Emekli Sandığı) kapsamındaki hizmetlerinizi, başlangıç ve bitiş tarihlerine uygun olarak belirtiniz.

Görevden ayrılıp yeniden göreve başlamışsanız her biri için başlangıç ve bitiş tarihlerini "Ekle" butonunu kullanarak belirtiniz.

4/a (Devredilen SSK), 4/b (Devredilen Bağ-Kur) ve diğer(506 SK/20.Md tabi geçen) hizmetleriniz varsa ilgili alandan hizmetlerinizi ekleyiniz.

4c'ye(Devredilen Emekli Sandığı) tabi emeklilik yaş hesabınız tamamen girdiğiniz bilgiler esas alınarak yapılmakta olup bilgilendirme amaçlıdır. Resmi bir işlemde kullanılamaz.

Hiçbir surette resmiyet arzetmemektedir.

Aynı tarihlere rastlayan hizmetleriniz varsa, çakışan sürelerden bir tanesi dikkate alınacaktır.

18 Yaş altı hizmetleriniz, ancak Kaza-i Rüşt kararı ve/veya 18 yaş öncesi yaş tashihi geçerliliği durumunda dikkate alınacaktır.

Fiili hizmet zammı süresinden yararlanan kişilerde bu tablo uygulanmamaktadır."

Burada yer alan hesaplamalar istisnai durumları kapsamamaktadır. Kişinin emeklilik işlemleri istisnai hususlar ya da sorgulama ekranında yer almayan bilgiler varsa doğru bilgi vermeyebilir. Bu gibi durumlarda yapılması gereken en doğru çözüm SGK'na şahsen başvurup emeklilik tarihinizi hesaplatmak olacaktır.

Bu yazının tüm hakları Mevzuatinyeri.com’a aittir. 5856 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Aktif  link verilmek suretiyle paylaşılabilir.

Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2019, 09:15
YORUM EKLE