Doğuma Bağlı İzinlerde İşçi İlave Tediye Alır mı ?

Doğum öncesi ve sonrası alınan izinlerde ilave tediye hesaplama   Doğuma Bağlı İzinlerde  İşçi İlave Tediye alırmı, işçi doüum izninde ilave tediye ödemesi alabilir mi, İşçiye Doğuma Bağlı Olarak Verilen Analık İzninde İlave Tediye Hesaplanır mı? İşçinin Doğum Sonrası Kullandığı Ücretsiz İzin Günleri İçin  İlave Tediye Hesaplanır mı?

Doğuma Bağlı  İzinlerde İşçi İlave Tediye Alır mı ?

Doğum öncesi ve sonrası alınan izinlerde ilave tediye hesaplama

 

Doğuma Bağlı İzinlerde  İşçi İlave Tediye Alır mı ?

Kamu İşçilerine 6772 sayılı kanunun 1 ve 3 maddesine göre ödenen ilave tediye ödemelerinde işçilerin çalışmadığı bazı süreler ilave tediye hesabında dikkate alınırken bazı süreler ise dikkate alınmamaktadır.Bu yazımızda doğuma bağlı izinleri başlıklar halinde inceleyerek bu izinlerin   işçilerin ilave tediye hesaplamalarında dikkate alınıp alınmayacağını açıklamaya çalışacağız.

 4857 sayılı İş Kanunu’nun 74. maddesine göre, kadın işçilerin doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta ücretli izin hakları bulunmaktadır.Aynı Kanun’un 55. maddesi uyarınca; bu süreler, yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayıldığından elde edilen yıllık ücretli izin hakkının kullanılmasına engel teşkil etmez. Ayrıca, doğum yapan işçiye isteği halinde 16 haftalık ücretli izin hakkının dolmasından itibaren 6 aya kadar ücretsiz izin verilebilmektedir.Kanun maddelerinden de anlaşılacağı üzere doğuma bağlı olarak doğum yapan işçi ücretli izin ve ücretsiz izin hakkına sahiptir.

İşçiye Doğuma Bağlı Olarak Verilen Analık İzninde İlave Tediye Hesaplanır mı?

İşçiye doğumdan önce ve sonra verilen ve ücretli izinler arasında sayılan analık izni süreleri 6772 sayılı kanunun 4 . maddesinde sayılan durumlardan olduğundan işçinin analık izni süreleri ilave tediye hesabında çalışılmış gün olarak dikkate alınacak ve işçinin ilave tediyesinden herhangi bir kesinti yapılmayacaktır.Buna göre Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı haftalık süre için kullandıkları izinler ile çoğul gebelik halinde verilen ek analık izin süreleri ilave tediyede çalışılmış gün olarak dikkate alınacaktır.

6772 sayılı kanunun 4 maddesinde yer alan hüküm  – İşçinin bu tediyelere esas olacak çalışma süresinin hesaplanmasında iş veya hizmet akdinin devamı müddetine rastlayan kanuni ve idari izinlerle hastalık izinleri, hafta tatili ve genel tatil günleri çalışılmış gibi hesaba katılır." şeklindedir.

İşçinin Doğum Sonrası Kullandığı Ücretsiz İzin Günleri İçin  İlave Tediye Hesaplanır mı?

Doğum yapan kadın işçiye analık izninin bitiminden itibaren işçinin isteği halinde kadın işçiye, on altı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde on sekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir. Doğum sonrası verilen ücretsiz izin süreleri; İşçinin hizmet süresinden sayılmaz doğum sonrası alınan ücretsiz izin süreleri için   kıdem tazminatı ödenmesi de  söz konusu değildir.Doğum sonrası alınan ücretsiz izin süreleri 6772 sayılı kanunun 4 . maddesinde sayılan sürelerden de olmadığından dolayı bu süreler için İlave tediye ödemesi yapılmaz.İlave tediye hesabı yapılırken işçilerin eksik çalıştığı gün kadar ilave tediyesi eksik ödenecektir

Bu yazının tüm hakları www.mevzuatinyeri.com a  aittir.. ” www.mevzuatinyeri.com” şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır


Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2019, 11:04

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.