Bedelli askerlik yapan işçiye ilave tediye ödemesi yapılır mı?

Kamuda çalışan işçilere ödenen ilave tediye ödemelerinde askerde geçen süreler için ilave tediye ödemesi yapılır mı

Bedelli askerlik yapan işçiye ilave tediye ödemesi yapılır mı?

Bedelli askerlik yapan işçiye ilave tediye ödemesi yapılır mı?

Kamuda 4 d li olarak çalışmakta olan işçilere yılda 4 taksit olmak üzere toplam 52 gün üzerinden ilave tediye ödemesi yapılmaktadır.İlave tediye ödemesi yapılırken işçinin yıl içinde fiilen çalıştığı günler veya çalışılmış olarak sayılan günler için ilave tediye ödemesi yapılmaktadır.İşçinin izinli olmakla birlikte ilave tediye hesabında çalışılmış gün olarak sayılan günler aşağıda yer almaktadır.

İşçinin uğradığı kaza veya tutulduğu hastalıktan ötürü işine gidemediği günler, Kadın işçilerin doğumdan önce ve sonra çalıştırılmadıkları günler, İşçinin muvazzaf askerlik hizmeti dışında manevra veya herhangi bir kanundan dolayı ödevlendirilmesi sırasında işine gidemediği günler (Bu sürenin yılda 90 günden fazlası sayılmaz.), Çalışmakta olduğu işyerinde zorlayıcı sebepler yüzünden işin aralıksız bir haftadan çok tatil edilmesi sonucu olarak işçinin çalışmadan geçirdiği zamanın 15 günü (işçinin yeniden işe başlaması şartıyla), Hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil günleri, İşveren tarafından verilen diğer izinler ile kısa çalışma süreleri işçinin ilave tediye hesabında dikkate alınmaktadır. Bunun haricindeki süreler ise işçi açısından ilave tediye hesabında dikkate alınmaz.

İşçilerin bedelli askerlik için kullandıkları izinler ücretsiz izin olup işçilerin askerlikte geçen süreleri çalışılmış olarak sayılan günlerden olmadığından dolayı işçinin bedelli askerlikte geçen süreleri ilave tediye hesabında dikkate alınmaz.

İşçiye yapılacak olan ilave tediye ödemesinde çalışılmış sayılan günlerle orantılı olarak ilave tediye ödemesi yapılmalıdır. Bedelli askerlik haricinde normal askerlik yapan işçi açısından da aynı durum geçerli olup işçiye askerde olduğu günler için ilave tediye ödemesi yapılması mümkün değildir.

YORUM EKLE