688 Sayılı İadelere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname Yayımlandı

688 Sayılı İadelere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname Yayımlandı

688 Sayılı İadelere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname Yayımlandı

 

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

 

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLER ALINMASI

 

HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

 

Karar Sayısı: KHK/688

 

Olağanüstü hal kapsamında bazı tedbirler alınması; Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nca 20/3/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

İade hükümleri

 

MADDE 1 – (1) Ekli listede yer alan kamu görevlileri, ilgili kanun hükmünde kararnamenin eki listelerin ilgili sıralarından çıkarılmıştır.

 

(2) İlgili kanun hükmünde kararname hükümleri, birinci fıkrada belirtilen kişiler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgili kanun hükmünde kararnamenin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılır. Söz konusu personelden bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren on gün içerisinde göreve başlamayanlar çekilmiş sayılır. Bu kapsamda göreve başlayanlara, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenir. Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz. Bu personelin görevlerine iadesi, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihte bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine getirilebilir. Bu maddeye ilişkin işlemler ilgili bakanlık ve kurumlar tarafından yürütülür.

 

Yürürlük

 

MADDE 2 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 3 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

                                                                                                                        Recep Tayyip ERDOĞAN

 

                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

[embeddoc url="//mevzuatinyeri.com/wp-content/uploads/2017/03/20170329M1-1-1.pdf" download="all" viewer="google"]

Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2019, 11:14
YORUM EKLE