4857 sayılı Kanuna Göre İşçinin Mazeret İzin Hakkı

4857 sayılı Kanuna Göre İşçinin Mazeret İzin Hakkı , 4857 işçi evlenme izin, 4857 işçi babalık izin, 4857 işçi ölüm izin

4857 sayılı Kanuna Göre İşçinin Mazeret İzin Hakkı

4857 sayılı Kanuna Göre İşçinin Mazeret İzin Hakkı 

4857 sayılı iş kanununa göre işçi olarak çalışanların kanundan kaynaklanan mazeret izin hakları aşağıda başlıklar halinde gösterilmiştir.İşçinin bireysel sözleşmesinde veya işçi adına yapılan toplu sözleşmelerle ilgili süreler arttırılabilir veya işçiye kanunda olmayan konularda da izin hakkı tanınabilir.Örneğin amca dayı vb akrabalar için işçinin sözleşmesine izin verileceği yönünde hüküm konabilir.Ancak aşağıda olan izinlerden işçi herhangi bir şekilde mahrum bırakılamaz veya sözleşmelerle ilgili süreler azaltılamaz.İşçi mazerete bağlı kanundan doğan izinleri kullanmak isterse işveren ilgili izinleri vermek zorundadır.

İşçinin evlenmesi halinde 3 gün evlilik izin hakkı vardıri

Erkek işçinin eşinin doğum yapması halinde  5 gün babalık izin hakkı vardır

İşçinin evlat edinmesi halinde 3 gün evlat edinme izni hakkı vardır

İşçinin annesinin vefat etmesi  halinde 3 gün ölüm izin hakkı vardır.

İşçinin babasının vefat etmesi 3 gün ölüm izin hakkı vardır.

İşçinin kardeşinin vefat etmesi 3 gün ölüm izin hakkı vardır.

işçinin eşinin vefat etmesi 3 gün ölüm izin hakkı vardır.

İşçinin çocuğunun vefat etmesi 3 gün ölüm izin hakkı vardır.

İşçinin büyükannesi vefat ettiğinde İzin Hakkı Yok

işçinin büyük babası vefat ettiğinde İzin Hakkı Yok

İşçinin en az yüzde yetmiş oranında engelli çocuğunun tedavisinde 10 gün  izin hakkı vardır.

İşçinin süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde 10 gün izin hakkı vardır.

İşçinin çocuğu evlendiği zaman İzin Hakkı Yok

YORUM EKLE