4 d li işçilerin çocuk yardımı hakkında bakanlık görüşü

Her ikisi 4 d li işçi olarak kamuda çalışan işçi eşlerden sadece birine çocuk yardımı yapılması gerektiği hakkında aile ve çalışma bakanlığı görüşü, sürekli işçilerin aile yardımı

4 d li işçilerin çocuk yardımı hakkında bakanlık görüşü

4 d li işçilerin çocuk yardımı hakkında bakanlık görüşü

Kamuda taşeron işçi iken kadroya alınan işçilerin karı ve koca olarak 4 d li işçi kadrolarında çalışmaları halinde eşlerden sadece birine çocuk yardımı ödenebileceği hususunda aile bakanlığınca verilmiş olan görüş yazımız ekindedir.Ayrıca ilgili yazıda 4 d li işçilere verilecek olan çocuk yardımının en fazla 3 çocuk için verilebileceği, 18 yaşını dolduran çocuklar için çocuk yardımı verilmeyeceği, yükseköğrenim gören çocuklar için 25 yaşına kadar çocuk yardımı verilebileceği, evlenen çocukların yaşları ne olursa olsun  bu çocuklar için işçiye çocuk yardımı verilemeyeceği hususlarına da yer verilmiştir.

Aile.Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Çalışma Genel Müdürlüğü

Sayı 98425987-045 02-1159650                                                                                        Otomatik

Konu Sağlık Bakanlığı / Çocuk Yardımı

SAĞLIK BAKANLIĞINA
(Strateji Geliştirme Başkanlığı)

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında sürekli     işçi  kadrosuna geçirilen işçilere ödenecek çocuk yardımına ilişkin ilgide kayıtlı yazınız incelenmiştir

Bilindiği üzere. 696 sayılı KHK'nın 123 maddesi ile 375 sayılı KHK'ya eklenen Geçici 23 ve 24'uncü maddeler ile sürekli işçi kadrolarına geçirilen işçilerin toplu ış sözleşmesinden yararlanma, işkolu tescillerinin belirlenmesi ile malı ve sosyal haklara ilişkin şartlar belirlenmiştir

696 sayılı KIIK kapsamında, sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçilerin ücrel ile diğer malı ve sosyal haklarının belirlenmesinde esas alınacak. Yüksek Hakem Kurulunca karara bağlanmış ve Bakanlığımızca 12 04 2018 tarihinde yayımlanmış hükümlerde yer alan çocuk yardımı başlıklı düzenlemeye göre işçilere, üç çocukla sınırlı olmak üzere her bir çocuk ıçm her ay 25 (yırmıbeş) TL/Ay çocuk yardımı yapılacağı hüküm altına alınmıştır

Yüksek Hakem Kurulunun. 696 sayılı KIIK kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçilere yönelik olarak 02 04 2018 tarihinden sonra karara bağladığı toplu ış sözleşmelerinde çocuk yardımı ile ilgili daha açık bir hükme yer vererek ilgili hükmü "işçilere üç çocukla sınırlı olmak üzere her bir çocuk için her ay 25 TL/Ay çocuk yardımı yapılır Ancak evlenen çocuklar. 18 yaşını dolduran veya yükseköğrenime devam etmesi halinde 25 yaşını dolduran çocuklar ile kendi hesabına ticaret yapan veya gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışan çocuklar (öğrenim görmekte iken tatil devresinde çalışanlar ile staj veya mesleki eğitim görenler hariç) için bu yardım ödenmez Kşlerden ikisinin de aynı toplu ış sözleşmesi kapsamında çalışması halinde bu yardım eşlerden yalnız birine ödenir " şeklinde değiştirmiştir

Bu kapsamda, çocuk yardımı hesaplanırken uygulamada birlikteliğin sağlanması için Yüksek Hakem Kurulunca karara bağlanan toplu ış sözleşmelerinde yer alan yeni hükmün emsal olarak alınabileceği düşünülmektedir

Bununla birlikte işçilerle işverenler arasında hizmet akdinden, toplu ış sözleşmesinden veya İş Kanununa dayanan her turlu hak iddialarından doğan hukuk uyuşmazlıklarının kesin çözüme bağlanması görev ve yetkisinin ış mahkemelerine ait olduğu hususunu bilgilerinize arz ederim

Nurcan ÖNDER

Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2019, 15:04

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.