4 D li İşçi  2020 Ocakta Hem İlave Tediye Hemde Toplu Sözleşme İkramiyesi Alacak

4 D li İşçi  2020 Ocakta Hem İlave Tediye Hemde Toplu Sözleşme İkramiyesi Alacak, 2020 yılı işçi ilave tediye ödeme, 2020 işçi toplu sözleşme ikramiye hesaplama

4 D li İşçi  2020  Ocakta Hem İlave Tediye Hemde Toplu Sözleşme İkramiyesi Alacak

4 D li İşçi  2020  Ocakta Hem İlave Tediye Hemde Toplu Sözleşme İkramiyesi Alacak

696 sayılı KHK ile Kamu kurumlarında taşeron işçi olarak çalışmakta iken aynı kurumlarda 4 D sürekli işçi kadrolarına geçişi yapılan işçiler 2020  Ocak ayında hem toplu sözleşme ikramiyesi hemde ilave tediye ödemesi  alacaklar.

Bilindiği üzere 696 sayılı KHK ile kamuda kadrolu işçi olarak ataması yapılan işçilere yapılacak mali ödemelere ilişkin olarak Çalışma Bakanlığınca yayımlanan 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23. Maddesi Uyarınca İdarelerce Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Ücret İle Diğer Mali Ve Sosyal Haklarının Belirlenmesinde Esas Alınacak Toplu İş Sözleşmesi Hükümleri' nin İkramiye başlıklı bölümünde "İşçilere Ocak ve Temmuz aylarında 5’er günlük olmak üzere yılda toplam 10 günlük (5x2=10) ücretleri tutarında ikramiye ödenir. Bu ödeme, işçinin çalıştığı sürenin bir yıldan az olması durumunda çalışma süresi ile orantılı olarak ödenir. " hükmü yer almaktadır.İlgili hüküm gereğince Kamu kurumlarında sürekli işçi kadrolarına atanan taşeron işçiler 2019 Ocak Ayında 5 gün toplu sözleşme ikramiyesi alacaklar.

Bunun yanında 6772 sayılı kanuna göre ödenen ilave tediyelerin ilk taksiti daha önceki senelerde olduğu gibi 2020  yılının ocak ayı içinde 13 gün olarak ödenecektir.

Hem ilave tediye hemde toplu sözleşme ikramiyesinin ocak ayı içinde ödenecek olması sebebiyle 4 d li işçiler Ocak ayı içinde toplam 18 gün üzerinden ikramiye alacaklardır.

Buna göre 2600  TL brüt ücret alan bir işçi  işçi net 805,46  TL ilave tediye net 309,81  TL toplu sözleşme ikramiyesi olmak üzere toplam net 1.115,27  TL 2020  Ocak ayında ikramiye alacaktır.


Diğer maaş miktarlarına ilişkin olarak yapılan hesaplamalar aşağıda tabloda gösterilmiştir.

Belediye şirketlerine geçişi yapılan işçilerin ilave tediye alma hakları bulunmamaktadır.Belediye ve özel idare müdürlüğünde şirketlere geçişi yapılan işçiler 2019 yılında toplu sözleşme ikramiyesinin ilk taksidini Nisan Ayında Alacaklardır.

2020 Ocak Ayında 4 D li İşçilere Ödenecek Toplu Sözleşme ve İlave Tediye  Örnek Hesaplama

Brüt Ücret Tutarı Ödenecek İlave

Tediye

Gün Sayısı
Ödenecek İlave

Tediye

Net Tutar
Ödenecek Toplu Sözleşme İkramiyesi 

Gün Sayısı 
Ödenecek

Toplu

Sözleşme İkramiyesi

  Net Tutar 
Toplam Alınacak İkramiye Tutarı

Net 
2600 13 Gün 805,46 5 Gün  309,81 1.115,27
2700 13 Gün 836,44 5 Gün  321,70 1.158,14
2800 13 Gün 867,39 5 Gün  333,61 1.201,00
2900 13 Gün 898,43 5 Gün  345,55 1.243,98
3000 13 Gün 929,38 5 Gün  357,45 1.286,83


Not : Hesaplamalarda vergi dilimi %15 olarak hesaplanmıştır.

Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2019, 10:38
YORUM EKLE