2020 Emekli Olacak Kamu İşçisi Tazminat (Harcırah) Tutarları

2020 yılında emekli olacak kamu işçilerine ödenecek ( harcırah) tazminat tutarını yeni maaş katsayılarına göre hesapladık.

2020 Emekli Olacak Kamu İşçisi Tazminat (Harcırah)  Tutarları

2020 Ocak Temmuz Dönemi Emekli Olacak Kamu İşçisi Tazminat Tutarları

Daha önceki yıllarda kamuda çalışıp emekli olan işçilere çalışmış oldukları yerden emekli olacaklarında taşınacakları yere kadar harcırah ödemesi yapılmaktaydı.2003 yılında yapılan düzenleme ile harcırah ödemesinden vazgeçilerek belli katsayılar üzerinden emeklilik tazminatı ödemesine başlanmıştır.İlgili tazminatın kıdem tazminatı ile karıştırılmaması gerekmektedir.Bu ödeme kıdem tazminatından ayrı olarak yapılan bir ödemedir.

Emekli olan işçiler  ödenecek olan tazminata (yolluk harcırah ) ilişkin düzenleme  375 sayılı KHK ile yapılmıştır.

İlgili kararnamede ” (A) bendi kapsamına giren personel ile 22.1.1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvelde yer alan personel ve kamu kurumlarında işçi olarak istihdam edilenlerdenemekliliğini isteyen veya emekliye sevk olunanlara, haklarında toptan ödeme hükümleri uygulananlara, emekli iken yeniden hizmete alındıktan sonra cezaen olmamak üzere görevlerine son verilenlere, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilen veya hizmet sürelerinin bitiminde ayrılan sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erler ile terhis olan yedek subaylara ve bunlardan görevde iken ölenlerin kanuni mirasçılarına damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaksızın (12.105) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarında tazminat ödenir. ” hükmü yer almaktadır.

İlgili kanun maddesine bakıldığında kamu kurumlarında işçi olarak istihdam edilenlerinde emekli olduklarında bu tazminattan yararlanabilecekleri görülmektedir. Anılan bentte sürekli veya geçici işçi ayrımı yapılmaksızın “kamu kurumlarında işçi olarak istihdam edilenler” ibaresi kullanıldığından vizeli geçici işçi olarak istihdam edilenlerden emekliye sevk edilenlere de bu tazminat hakkından faydalanabilmektedirler.

2020 Ocak-Temmuz  Emekli Olacak İşçi  Ödenecek Tazminat (Yolluk) Tutarı

2020  Yılı Ocak  ayı maaş katsayısı                                   =0,146061

Emekli Olanlara Ödenecek Tazminat Gösterge Rakamı    =12.105 

12105 * 0,146061                                                               = 1.768,07 Brüt Tutar
1.768,07  *7,59/1000                                                          = 13,42  Damga Vergisi


2020 Ocak-Temmuz  Emekli Olacak İşçi  Ödenecek Tazminat Net Tutar      = 1.663,32  TL

Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2020, 12:00
YORUM EKLE