Taşeron İşçiler 7 Aralık Cuma Günü İlave Tediyelerini Alacaklar

Taşeron İşçiler 7 Aralık Cuma Günü İlave Tediyelerini Alacaklar Kamuda çalışan

Taşeron İşçiler 7 Aralık Cuma Günü İlave Tediyelerini Alacaklar

Taşeron İşçiler 7 Aralık Cuma Günü İlave Tediyelerini Alacaklar


Kamuda çalışan işçiler 2018 yılının son tediyesini bu hafta cuma günü alacaklar.Bilindiği üzere 6772 sayılı kanununa göre yılda dört taksit olarak ödenen ilave tediyelerin 13 günlük kısmının ödenmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı 14 ağustos 2018 tarihinde yayınlanmış ve ilave tediyenin 4. taksidinin 07.Aralık.2018 tarihinde ödenmesine karar verilmişti.7 Aralık tarihinde ödenecek olan ilave tediyeden kamu kurumlarında 4 D işçi kadrosunda ve geçici işçi kadrolarında çalışan işçiler faydalanacaklar.Belediye ve Özel idare şirketlerine geçişi yapılan taşeron işçilerin ise ilgili ilave tediyeden faydalanması Maliye Bakanlığının vermiş olduğu görüş ve Yargıtay Başkanlığınca verilen kararlar doğrultusunda mümkün değildir.


7 Aralık Tediyesinin ödenme tarihinde çeşitli nedenlerler ücretsiz izinde olan işçilerede ilave tediye ödemesi yapılacaktır.Ancak ilgili işçilere yapılacak olan ilave tediye ödemesi ilgili işçilerin çalışmış oldukları günlere göre orantılı olarak ödenmelidir.
2018 Yılı İlave Tediyelerin  3. ve 4. Taksitlerinin Ödenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararıİşçilerin ilave tediye tutarları hesaplanırken hesaplamalar brüt ücret üzerinden yapılmaktadır.Aylık brüt ücret içinde yol, yemek, sosyal yardımlar, fazla mesai ücretleri… gibi ek ücretler varsa bunlar ilave tediye hesabında dikkate alınmadığından bu ücret tutarları düşüldükten sonra kalan brüt ücret üzerinden ilave tediye hesaplaması yapılmaktadır.2018 ağustos ayında ödenecek olan ilave tediye miktarlarını örnek olması açısından aşağıda yer alan tabloda gösterdik.Yazımızın yukarıda yer alan kısmında da açıklandığı üzere 2018 Aralık ayında ödenecek olan ilave tediyelerde vergi kesintisi %20 oranında yapılacaktır.Yüksek ücret alan işçiler ise %27 lik dilim üzerinden vergi ödeyeceklerinden dolayı daha düşük ilave tediye alacaklardır.7 Aralık 2018 Tarihinde  İşçilere Ödenecek İlave Tediye Ödeme TablosuBrüt Ücret Tutarı Ödenecek İlave

Tediye Gün Sayısı
7 Aralık İlave

Tediye

Tutarı Net
2100 13 Gün 611,89
2200 13 Gün 641,00
2300 13 Gün 670,19
2400 13 Gün 699,31
2500 13 Gün 728,42
2600 13 Gün 757,61
2700 13 Gün 786,72
2800 13 Gün 815,83
2900 13 Gün 845,02
3000 13 Gün 874,13
3100 13 Gün 903,24
3200 13 Gün 932,43
3300 13 Gün 961,55
Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2018, 09:19
YORUM EKLE