Seçim kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar: 2023/121

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 116 ncı maddesi uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine karar verilmiştir.

10 Mart 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI