Sağlık hizmet kolundaki toplu sözleşme hükümleri

2022 2023 yılları kapsayan toplu sözleşmede sağlık hizmet koluna ilişkin mutabakat sağlanan konular

Sağlık hizmet kolundaki toplu sözleşme hükümleri

2022 2023 yılları kapsayan toplu sözleşmede sağlık hizmet koluna ilişkin mutabakat sağlanan konular

Sağlık hizmet kolundaki toplu sözleşme hükümleri

Sağlık hizmet kolundaki toplu sözleşme hükümleri 

Sağlık sen tarafından yapılan açıklamaya göre 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan toplu sözleşmeye göre sağlıkçıların faydalanacağı haklar aşağıda yer almaktadır.

1- Resmi ve dini bayramlardaki idari izinli günlerde fedakarca görev yapan sağlık çalışanları nihayet nöbet ücreti alacak.

2- MİLLİ BAYRAMLARDA YÜZDE 25 NÖBET ZAMMI

Dini bayramlarda verilen artırımlı nöbet ücreti uygulamasının milli bayramlarda da verilmesini sağladık.

3- Acil servise hizmet veren röntgen ve laboratuvar birimlerinde çalışanların nöbet ücretlerini yüzde 50 artırdık.

4- Ambulans şoförlüğü de yapan Acil Tıp Teknisyeni ve Teknikerleri ile Toplum Sağlığı Teknisyenlerinin, performans puanlarını yüzde 50 artırdık.

5- Yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapanlara ödenen sosyal hizmet tazminatının yüzde 100 oranında artırılmasını sağladık.

6- Binlerce uzman hemşire ve ebenin, özel hizmet tazminatı ilavelerinin yüzde 40 oranında artırılmasını sağladık.

7- Entegre hastanelere görevlendirilen diş hekimlerinin ek ödemesinin, yüksek olan kurumun ek ödemesi üzerinden ödenmesini sağladık.

8- Entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde tutulan nöbetlerin ücretlerini yüzde 50 artırarak acil servis nöbetleriyle eş değer hale getirdik.

9- 2020 yılında sona eren sözleşmeli aile hekimi uzmanlık eğitimiyle ilgili düzenlemenin devam etmesini sağladık.

10- Doğum yapan 112 çalışanlarının 2 yıl süren nöbet yasağının, süt izni bitiminden itibaren isteğe bağlı olarak kaldırılmasını sağladık.

11- Çevre sağlığı ve tütün denetimi yapan binlerce sağlık çalışanının performans puanının yüzde 40 oranında artırılmasını sağladık.

12- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda görev yapan yüksek lisans ve doktora sahibi öğretmenlerin ek ders ücretlerinin artırılmasını sağladık.

13- "Yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı" tanımındaki "yardımcı" ibaresinin ucubeliğini nihayet kabul ettirdik.

14- On binlerce sağlık çalışanını yakından ilgilendiren görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının, bu sözleşme döneminde tekrar yapılması için çalışma başlatılacak.

15- Fedakar sağlık çalışanları milli parklardan ücretsiz yararlanacak.

16- SABİT EK ÖDEMEDE TARİHİ KAZANIM:
Yüz binlerce sağlık çalışanının sabit ek ödemelerinin yüzde 20 arttırılmasını sağladık.

- Sözleşmeli çalışanların 3+1'e geçirilmesi için çalışma başlatılacak.
Böylece aynı kurumda aynı işi yapanlar arasında mali, özlük ve sosyal haklar bakımından haksızlık ortadan kalkmış olacak.

YORUM EKLE