Sağlık bakanlığı sözleşmeli idari personel 2021 maaşları

Sağlık bakanlığı Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü 2021 maaş Müdür yardımcısı 2021 maaş, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü 2021 maaş , sağlık bakanlığı İdari ve Mali Hizmetler Müdürü 2021 maaş

Sağlık bakanlığı sözleşmeli idari personel 2021 maaşları

Sağlık bakanlığı sözleşmeli idari personel 2021 maaşları

Sağlık bakanlığında sözleşmeli olarak idari kadrolarda çalışan müdür ve müdür yardımcılarının maaşları 

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli idari ve mali işler müdürü 2021 maaş = 9.891,37 TL ( ek ödeme dahil)

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli sağlık hizmetleri  müdürü 2021 maaş = 9.891,37 TL ( ek ödeme dahil)

Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü 2021 maaş = 11.403,17 TL ( ek ödeme dahil)

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli müdür yardımcısı 2021 maaş = 7.918,77 TL ( ek ödeme dahil)

Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü

Temel olarak sağlık tesislerinde sağlık hizmeti sunan personelin hizmetlerini kolaylaştırmak amacıyla sunulan, genel evrak, arşiv, atık hizmetleri, temizlik, mutfak, güvenlik ve afet planlaması, teknik destek ve sağlık tesisinin türüne uygun olarak yürütülen hizmetlerin bütünüdür.

(2) Destek ve kalite hizmetleri müdürü başhekime karşı sorumlu olup görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Refakat hizmeti, temizlik, yemek, hasta bakımı, karşılama ve yönlendirme hizmeti gibi hasta ve hasta yakını memnuniyetini artırmak amaçlı sağlık otelciliği hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.

b) Sağlık tesisinde taşınır, bakım ve onarım, ulaşım, kütüphane, tıbbi fotoğrafhane, iletişim, kuafdrlük, bahçe ve çevre düzenlemesi, terzihane, morg ve otopark gibi hizmetlerin yürütülmesini sağlamak.

Müdür yardımcısı

MADDE 19- (1) Bağlı bulunduğu müdürün görevalanlarıyla ilgili iş ve işlemler vereceği görevleri yerine getirmekle yükümlü ve bu müdüre karşı sorumludur. Görevlerin usulüne uygun, zamanında ve düzenli olarak yürütülmesinde bağlı bulunduğu müdüre yardımcı olur.

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

MADDE 15- (1) Sağlık bakım hizmetleri; sağlık tesisine başvuran hastaların kabulünden ayrılış işlemleri tamamlanana kadar geçen süre içerisinde, müdavi hekimin teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hususlarındaki direktifleri dikkate alınarak hasta ve çalışan hakları, güvenliği ile memnuniyeti ilkeleri çerçevesinde sunulan hizmetler ile hastanın nakli, sosyal destek sağlanması, hizmete erişiminin kolaylaştırılmasını sağlamaya yönelik sunulan hizmetlerin bütünüdür.

(2) Sağlık bakım hizmetleri müdürü, başhekime karşı sorumlu olup görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Sağlık bakım hizmetlerinin planlanması, etkin ve verimli hizmet sunulması, kendisine bağlı birimler ve ilgili diğer birimler ile işbirliği ve uyum içerisinde hizmetlerin yürütülmesi,

denetlenmesi ve değerlendirilmesini sağlamak.

b) Hasta bakım hizmetlerinde çalışan personelin görev yerlerini başhekimin onayını alarak planlamak.

c) Sağlık bakım hizmetlerinin aksamadan sürdürülebilmesi için her türlü ilaç, tıbbi sarf, malzeme ve cihazların yeterli miktarda ve ihtiyaç duyulduğunda kullanıma hazır olarak bulundurulmasını sağlamak. İlaç ve malzemelerin güvenli şekilde kullanımını, takibini, saklanmasını, korunmasını ve kayıtlarının düzenli bir şekilde tutulmasını sağlamak.

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

MADDE 16- (1) İdari ve mali hizmetler; bütçe ve muhasebe, raporlama, maIl kontrol, akılcı malzeme yönetimi ve tedarik, muayene kabul ve stok yönetimi gibi hizmetlerin bütünüdür.

(2) İdari ve mali hizmetler müdürü başhekime karşı sorumlu olup görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Mali hizmetlerin planlanması, etkin ve verimli sunulması, kendisine bağlı birimler ve ilgili diğer birimler ile işbirliği ve uyum içerisinde hizmetlerin yürütülmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesini sağlamak.

Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2021, 14:17
YORUM EKLE