Sağlık Bakanlığı sağlıkçılara getirilen izin yasağını kaldırdı

Sağlık Bakanlığı sağlıkçılara getirilen izin yasağını kaldırdı, Sağlık Bakanlığı tarafından corona virüs tedbirleri kapsamında sağlıkçılara yönelik getirilen izin, emeklilik işlemleri gibi kısıtlamalar kaldırıldı.

Sağlık Bakanlığı sağlıkçılara getirilen izin yasağını kaldırdı

Sağlık Bakanlığı sağlıkçılara getirilen izin yasağını kaldırdı

Sağlık Bakanlığı tarafından corona virüs tedbirleri kapsamında sağlıkçılara yönelik getirilen izin, emeklilik işlemleri gibi kısıtlamalar kaldırıldı.

Yapılan yeni düzenleme ile personelin,

-Yıllık izin talepleri, kamu sağlık hizmetini aksatmayacak şekilde Bakanlık Merkez Teşkilatında birim amirlerince, Bakanlığın ilgili ve bağlı kuruluşlarında, kuruluşun en üst amirince, illerde İl Sağlık Müdürü, ilçelerde İl sağlık Müdürü ile istişare etmek suretiyle İlçe Sağlık Müdürü/Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı ve sağlık tesislerinde ise Başhekimliklerce değerlendirilerek personele izin verilmesi cihetine gidilecektir.

-Mevzuatta yerini bulan her türlü ücretsiz izin, talepleri halinde kamu hizmetini aksatmayacak şekilde personele kullandırılacaktır.

- 657 sayılı Kanun’un 103’ncü maddesinin son fıkrasına göre radyoaktif ışınlarla çalışan personele verilmekle yükümlü olunan bir aylık sağlık izni (şua) kurum amirlerinin uygun görecekleri zamanlarda kullandırılacaktır.

-Sağlık Tesislerinde görev yapmakta iken, başka kamu kurum ve kuruluşlarına atama talep edip de ataması yapılan personelin, ayrılışı yapılmayacak olup, başka kamu kurum ve kuruluşlarına atanma talep eden personele bu süreçte muvafakat verilmeme uygulamasına devam olunacaktır. Ancak, özel/vakıf da dahil üniversitelerin öğretim üyesi kadrolarına atanacak personel ile kamu kurum ve kuruluşlarının idareci pozisyonuna atanacak personele muvafakat verilmesi cihetine gidilecektir.

-Emeklilik talebinde bulunacak personelin talepleri karşılanacak olup, emeklilik işlemleri yerine getirilecektir.

-Yukarıda zikredilen durumlar haricinde, Bakanlık makamının 27/10/2020 tarihli ve 3137 sayılı yürürlülüğe konulan genel yazımızın 1, 4, 6, 10 ve 12’nci maddelerinin uygulanmasına aynen devam edilecektir

Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2021, 13:42
YORUM EKLE