Kadroya geçen işçilerin ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu

Kadroya geçen işçilerin ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu, Mayıs ayı ilave tediye ödeme tarihi, Aralık ayı ilave ödeme tarihi

Kadroya geçen işçilerin ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu

2020 yılı ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu

Karar Sayısı: 2061

4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2020 yılında, mezkûr Kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 31/1/2020, diğer yarısının 22/5/2020 tarihinde ödenmesine,

Söz konusu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına 2020 yılında, aynı Kanunun 2 nci maddesine göre ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamının 23/12/2020 tarihinde ödenmesine,

6772 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

YORUM EKLE