2020 temmuz aralık dönemi icap nöbet ücreti

2020 temmuz icap nöbet ücreti, İcap nöbeti en fazla kaç saat tutulur? Icap nöbeti ücreti kaç saat ödenir? Icap nöbeti zorunlu mu?

2020 temmuz aralık dönemi icap nöbet ücreti

2020 temmuz aralık dönemi icap nöbet ücreti

 İcap nöbeti, Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin 42 inci maddesinde "İcapçı nöbeti (Ev nöbeti): Uzman adedi nöbet tutacak miktarlardan az, fakat birden fazla olan kurumlarda uzmanlar sırayla ev nöbetini tutarlar. Bunun için aylık ev nöbet listeleri hazırlanır. Ev nöbetçisi mesai saatleri dışında kurumun idari ve tıbbi her türlü gereklerinden sorumludur. Ev nöbetçisi akşam vizitlerini yapmaya, mesai dışında bulunduğu yeri bildirmeye, kuruma her davette gelmeye mecburdur." şeklinde tanımlanmıştır.

İcap nöbeti tutanlara ödenecek ücret 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ek-33. Maddesi ile düzenlenmiştir.  Söz konusu maddeye göre icap nöbeti tutanlara, normal nöbet ücreti olarak belirlenen tutarın %40'ı oranında icap nöbet ücreti ödeneceği hükmü yer almaktadır. 

İcap nöbet ücreti ödenmesi için nöbet süresinin kesintisiz 12 saatten az olmaması gerekmektedir. Azami ödenecek icap nöbet  ve en fazla ödenecek nöbet süresi ise 120 saattir.

Örneklerimizde icap nöbet ücretlerini 2020 Temmuz Aralık  döneminde geçerli olan maaş katsayısı üzerinden hesaplayacağız.

Örnek-1 Kayseri Devlet Hastanesinde görev yapmakta olan bir uzman hekim için icap nöbet ücreti hesaplayalım.

 İcap Nöbet Ücreti= [Gösterge Rakamı*Maaş Katsayısı ]*%40

Yani normal nöbet ücretinin %40'ı kişiye icap nöbet ücreti olarak ödenecektir.

[0,154161*150 ]*%40=9,27-TL'dir.

Bu rakamdan damga vergisini düştüğümüzde kişiye ödenecek saat ücretine ulaşırız. Kişiye ödenecek bir saatlik icap nöbet ücreti 9,27-0,07(9,27*,00759)=9,20-TL'dir.

Bu hekimin aylık 20 saat nöbet tuttuğunu varsaydığımızda kişiye ödenecek  tutar 184,00-TL'dir.

Unvan

Normal Nöbet Ücreti
 

Dini Bayram Günleri

%20 Artırımlı

Eğitim görevlisi, başasistan, uzman tabip

9,20-TL

11,04-TL

Pratisyen Tabip

8,28-TL

9,93-TL

Diş tabibi ve eczacılar

7,36-TL

8,83-TL

Mesleki Yüksek Öğrenim Görmüş Sağlık Personeli

5,52-TL

6,62-TL

Lise dengi mesleki öğrenim görmüş sağlık personeli

4,60-TL

5,52-TL

Diğer Personel

3,37-TL

4,04-TL

Bu yazının tüm hakları www.mevzuatinyeri.com a  aittir.. ” www.mevzuatinyeri.com” şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.  

Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2020, 09:15
YORUM EKLE