2019 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Nöbet ve İcap Nöbeti Ücretleri

Memur maaş katsayısı değişikliği memurların faydalandığı bir çok ödemeyi de etkilemektedir. Bunlardan birisi de  sa

2019 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Nöbet ve İcap Nöbeti Ücretleri

Memur maaş katsayısı değişikliği memurların faydalandığı bir çok ödemeyi de etkilemektedir. Bunlardan birisi de  sağlık personeline ödenen nöbet ücreti. Bu çalışmamızda nöbet ücretinin nasıl hesaplandığına dair kısa bir bilgi verip daha sonra sağlık personelinin 2019 yılı Temmuz- Aralık döneminde alacağı bir saatlik nöbet ücretini göstereceğiz.

Bildiğiniz üzere, sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personellere ödenecek nöbet ücreti ile ilgili mevzuat düzenlemesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ek-33. Maddesi ile yapılmıştır. Söz konusu maddede nöbet ücretinin kimlere ödeneceği, ne kadar ücret ödeneceği, kimlere bu ücretin artırımlı olarak ödeneceği konuya ilişkin hükümlere yer verilmiştir.

Kanunun ek 33. maddesinde nöbet ücretinin unvanlara göre belirlenen gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpılması sonucu bulunacak rakamın ilgilere ödeneceği hükmü yer almaktadır. Ayrıca bazı bölümlerde çalışan personellere nöbet ücretinin artırımlı ödeneceği de hükme bağlanmıştır.

Konunun anlaşılması için bir örnek yapalım. Örneğimizde nöbet ücretlerini 2018 Temmuz- Aralık döneminde geçerli olan maaş katsayısı üzerinden hesaplayacağız.

Örnek-1 Akkışla  Devlet Hastanesinde görev yapmakta olan bir uzman doktor için nöbet ücreti hesaplayalım.

a-) Uzman Tabip İçin Normal Nöbet Ücreti

 Nöbet Ücreti= Gösterge Rakamı*Maaş Katsayısı

0,138459*150 =20,77-TL’dir.

Bu rakamdan damga vergisini düştüğümüzde kişiye ödenecek saat ücretine ulaşırız. Kişiye ödenecek bir saatlik nöbet ücreti 20,77-0,16(20,77*,00759)=20,61-TL’dir.

Bu hekimin aylık 10 saat nöbet tuttuğunu varsaydığımızda kişiye ödenecek  tutar 206,10-TL’dir.

Aşağıdaki tabloda 2019 yılının ikinci 6 aylık döneminde sağlık personeline ödenecek nöbet ücretleri yer almaktadır. Tabloda yer alan ücretler 1 saatlik net nöbet ücretidir.

Unvan Normal Nöbet Ücreti

 
Acil Servis,

Ameliyathane,

112 Acil Servis,

Yoğun Bakım,

Diyaliz
(%50 artırımlı)
Dini Bayram Günleri

(Normal Nöbet Ücreti)
Dini Bayram Günleri

(Artırımlı Nöbet Ücreti)
 Eğitim görevlisi, başasistan, uzman tabip 20,61-TL 30,91-TL 24,73-TL 35,04-TL
Pratisyen Tabip 18,55-TL 27,83-TL 22,26-TL 31,54-TL
Diş tabibi ve eczacılar 16,49-TL 24,73-TL 19,79-TL 28,04-TL
Mesleki Yüksek Öğrenim Görmüş Sağlık Personeli 12,37-TL 18,55-TL 14,84-TL 21,02-TL
Lise dengi mesleki öğrenim görmüş sağlık personeli 10,30-TL 15,46-TL 12,37-TL 17,52-TL
Diğer Personel 7,56-TL 11,33-TL 9,07-TL 12,85-TL

İcap Nöbeti

İcap nöbeti ile ilgili düzenleme 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ek-33. Maddesi ile yapılmıştır. Söz konusu maddede icap nöbet ücretinin kimlere ödeneceği, ne kadar ücret ödeneceği gibi konuya ilişkin hükümlere yer verilmiştir. Konuya ilişkin detaylı bilgi daha önceki makalelerimizde yer almaktadır.

İcap Nöbeti

Unvan Normal Nöbet Ücreti

 
Dini Bayram Günleri

%20 Artırımlı
 Eğitim görevlisi, başasistan, uzman tabip 8,25-TL 9,89-TL
Pratisyen Tabip 7,42-TL 8,90-TL
Diş tabibi ve eczacılar 6,60-TL 7,92-TL
Mesleki Yüksek Öğrenim Görmüş Sağlık Personeli 4,95-TL 5,93-TL
Lise dengi mesleki öğrenim görmüş sağlık personeli 4,12-TL 4,94-TL
Diğer Personel 3,03-TL 3,63-TL

Bu yazının tüm hakları www.mevzuatinyeri.com a  aittir.. ” www.mevzuatinyeri.com” şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır

Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2020, 20:43
YORUM EKLE