Yükselinebilecek derecenin bir üstündeki dereceye yükselme

Yükselinebilecek derecenin üstünde bir dereceye yükselme, Memurların 657 sayılı yasanın 37. maddesine göre yükselebilecekleri dereceler

Yükselinebilecek derecenin bir üstündeki dereceye yükselme

Yükselinebilecek Derecenin Üstünde Bir Dereceye Yükselme

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 37 maddesinde yer alan  hükümlerine göre öğrenim durumları, hizmet sınıfları ve görev unvanları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanan ve son sekiz yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası almayanların kazanılmış hak aylıkları kadro şartı
aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilir.


Örneğin, 3 üncü derece kadroda olup bu derecede 3 yılını tamamlayarak aynı derecenin 4 üncü kademesinden aylık almaya hak kazanan ve son sekiz yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası almayan lise mezunu bir Şube Müdürü, yine aynı kadroyu işgal etmekle birlikte, kazanılmış hak aylığı 2 nci derecenin ilk kademesine yükselecektir.

Memurların öğrenim durumlarına göre Kanunun 36 ncı maddesine göre yükselebilecekleri dereceler ile 37 nci maddenin uygulanması sonucu yükselebilecekleri derece-kademeler aşağıya çıkarılmıştır:

Öğrenimi                           Tavan Derecesi Yükselebileceği Derece/Kademe
Madde 36 Kazanılmış Hak Aylığı Madde 37
İlkokul 7 7/4 6/1 6/9
Ortaokul 5 5/4 4/1 4/9
Lise 3 3/4 2/1 2/6

Yüksek okul mezunları tahsil durumları itibarıyla 1 inci derecenin son kademesine (1/4) kadar yükselme imkanına sahip olduklarından bu madde uygulamasından yararlanamazlar.Hakkında 37 nci madde hükmü uygulanarak kazanılmış hak aylıkları ile emeklilik keseneğine esas aylıkları azami olarak yükselebilecekleri derecenin bir üst derecesine   yükseltilen ve öğrenim durumlarında değişiklik olmayanlar hakkında 37 nci madde hükmü hiçbir şekilde ikinci kez uygulanmayacaktır.


Ancak 37 nci madde hükmü uygulandıktan sonra öğrenim durumlarında değişiklik olması nedeniyle, anılan maddede belirtilen şartları yeniden taşıyan personel hakkında 37 nci madde hükmünün ikinci kez uygulanması gerekmektedir.


Öte yandan; Devlet memurlarından, hizmet sınıfları veya görev unvanları itibarıyla belirlenmiş olan yükselebilecekleri dereceler, öğrenim durumları itibarıyla yükselebilecekleri derecenin üzerinde olanlar varsa, 37 nci maddenin uygulanmasında daha yüksek olan derece esas alınarak ilgililerin KHA’ları bu derecenin bir üstüne yükseltilecektir.


Örneğin: Ortaokul mezunu polis memuru öğrenim durumu itibarıyla 5 inci dereceye, görev unvanı itibarıyla ise 3 üncü dereceye kadar yükselebildiğinden 37 nci madde uygulanmasında daha yüksek olan tavan derecesi esas alınarak söz konusu polis memurunun kazanılmış hak aylığı 2 nci dereceye yükseltilecektir.

Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2019, 13:54
YORUM EKLE