Yeterliliğini alan uzman ve müfettişe bir derece verilmesi

Yeterliliğini alan uzman ve müfettişe bir derece verilmesi 657 sayılı kanununun 36/A 11 maddesine göre bir derece verilmesi uygulaması

Yeterliliğini alan uzman ve müfettişe bir derece verilmesi

Yeterliliğini alan uzman ve müfettişe bir derece verilmesi 

Kamuda kariyer meslek olarak adlandırılan müfettiş ve uzman kadrolarına yardımcı olarak başladıktan sonra yeterlilik sınavında başarılı olan bu meslek mensuplarına uzman ve müfettiş kadrolarına atanmalarında ek olarak 1 derece uygulaması yapılır.Kurumlarca kurum içi uzman ve müfettiş olarak alanan ve yardımcılık dönemi geçirmeyen uzman ve müfettişlerin bu madde bendinden faydalanmaları mümkün değildir.

657 sayılı kanunun 36/A-11 maddesi  kamuda kariyer meslekler olarak adlandırılan kadrolar için öngörülen ilave derece uygulamasıdır. İlgili madde hükmünde yer alan ilave dereceden yararlanabilmek için:

- Uzman ve müfettişliğe Mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınma,

-Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık ve bağımsız genel müdürlükler müfettiş yardımcıları ile… (Madde içerisinde sayılan mesleklerden birinde çalışıyor olmak şarttır.)

- Özel yeterlik sınavı yönetmeliklerine göre yapılacak yeterlik sınavlarında başarı göstermek,

-Müfettişliğe, Kaymakamlığa, Kamu Denetçiliği Kurumu Uzmanlığına, Başbakanlık Uzmanlığına… (Maddenin devamında sayılan mesleklerden birine yeterlik almak.) Suretiyle atanma şarttır.

Bu kişilere atanmaları sırasında ve bir defaya mahsus olmak üzere haklarında ayrıca bir derece yükselmesi uygulanır. Uzman veya müfettişlerin bu maddeye göre ek bir dereceden faydalanmaları bir kere mümkündür.   Ayrıca kişilerin; her halde mesleğe özel yarışma sınavı ile girmesi ve yapılacak yeterlik sınavı sonrasında yardımcılık veya stajyerliklerinin kalkması gerekmektedir.

YORUM EKLE