Sendikaya üye personel listesi kurumun internet sitesinde yayımlanabilir mi?

Sendikaya üye personel listesi kurumun internet sitesinde yayımlanabilir mi?

Sendikaya üye personel listesi kurumun internet sitesinde yayımlanabilir mi?

Soru: Bir kamu kurumu sendika üyesi çalışanlarının isimlerinin yer almış olduğu “Memur Sendika Aidatı tevkifat Listesini" 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5'inci  maddesinin ikinci fıkrasının ‘a ’ bendi kapsamında personelinin açık rızası olmaksızın her ay internet sayfasında yayınlayabilir mi?

Cevap: Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun 6 ıncı maddesinin 3 üncü fıkrasının birinci cümlesinde; " Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. " hükmü ve aynı Kanunun 6 ıncı maddesinin 4 üncü fıkrasında " Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır." hükmü mevcuttur. Kişisel Verileri Konuna Kurumu bu hükme istinaden Kurum 31/01/2018 Tarihli ve 2018/10 Karar No’su ile "Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeteıii Önlemler" konulu karar almıştır.

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun 25 Maddesinin 1. Fıkrasının son cümlesinde; " Kamu işvereni, sendikaya üye olan ve üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerinin listesini her ayın son haftasında, işyerinde herkesin görebileceğiyerde ve kurumsal düzeyde duyurulabilecek diğer araçlarla ilan eder. " hükmü yer almaktadır.

Yukarıda mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde;

İlgili kamu kurumu Kişisel Verileri Koruma Kurumunun kararı doğrultusunda, sendikaya üye olan ve üyelik ödentesi kesilen kamu görevlilerinin listesini, ilgili kurumun herkesin görebileceği bir yerine asılması ve ilgili kurum personelinin şifre ile girebileceği otomasyon sistemine yüklenerek ilgili kurum personelinin görmesinin sağlanması ve kurumla alakası olmayanların internet oırtamında bu bilgilere erişiminin engellenmesi önerilir.

Fatih ÜNAL  

İç Denetçi

Bu yazının tüm hakları www.mevzuatinyeri.com a  aittir.. ” www.mevzuatinyeri.com” şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır

Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2020, 10:55
YORUM EKLE