Özel sektörde geçen süreler memurun yıllık izninde değerlendirilir mi?

657 sayılı devlet memurları kanununa göre genel idari hizmetler sınıfında memur olanın işçi olarak çalıştığı süreler yıllık izin hesabında dikkate alınır mı

Özel sektörde geçen süreler memurun yıllık izninde değerlendirilir mi?

Özel sektörde geçen süreler memurun yıllık izninde değerlendirilir mi?

Devlet memurları kanununda yer alan genel idari hizmetler sınıfı içinde görev yapan memurların memuriyete başlamadan önce özel sektörde sigortalı olarak çalıştıkları sürelerin yıllık izin hesabında dikkate alınıp alınmayacağı memurlar arasında merak konusu olmaktadır. Konuya ilişkin olarak açıklama 657 sayılı kanununun 36. maddesinde yapılmıştır.

Genel idare hizmetleri sınıfında görev yapmakta olan personelin 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Tesis edilen sınıflar” başlıklı değişik 36 ncı maddesinin “Ortak hükümler” bölümünün “C” bendi kapsamında yer almaması sebebiyle, memuriyet öncesi özel sektörde sigortalı olarak çalışmış oldukları sürelerin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesine imkân bulunmamakta olup, buna bağlı olarak yıllık izin süresinin belirlenmesinde de değerlendirilemeyeceği,  sonucuna varılmaktadır.

Ancak ilgili memurun kamuda işçi ve sözleşmeli olarak çalıştığı süreler kazanılmış hak aylığında değerlendirmeye alındığından kamuda geçen sürelerin yıllık izinde dikkate alınması gerekmektedir.

Bunun yanında 657 sayılı kanununun 36. maddesinde yer alan açıklamalar ile diğer meslek gruplarında çalışanların meslekleri ile ilgili çalışmaları kazanılmış hak aylığınına esas hizmet süresinde değerlendirilebilmektedir. 

Örneğin  teknik hizmetler sınıfında görev yapan personelin memuriyet öncesi mesleğiyle ilgili sigortalı hizmet süresinin 3/4 ünün kazanılmış hak aylığında ve yıllık izin süresinin belirlenmesinde değerlendirilebilecektir.

Sonuç olarak genel idari hizmetler sınıfında görev yapan memurların özelde geçen hizmet süreleri yıllık izin hesabında dikkate alınmamakta, ancak diğer sınıflarda görev yapanların meslekleri ile ilgili özelde geçen çalışmaları kanunda yer alan düzenlemelere göre yıllık izinde dikkate alınabilmektedir.

YORUM EKLE