Öğrenim nedeniyle askerlik tecilinde yaş sınırı

kaç yaşına kadar eğitim nedeniyle askerlik tecil edilir,doktora eğitimi askerlik tecil yaşı , yüksek lisans askerlik tecil yaş, lisans öğrenci askerlik tecil yaş sınırı

Öğrenim nedeniyle askerlik tecilinde yaş sınırı

Öğrenci olanlar kaç yaşına  kadar askerliği tecil ettirebilirler

Lise veya dengi okularda öğrenim görev öğrenciler ile lisans yükseklisans veya doktora yapanların askerliklerini tecil ettirme hakları bulunmaktadır. Kişinin askerlik tecilindeki yaş sınırı öğrenim gördüğü düzeye göre değişmektedir. Buna göre öğrenim nedeniyle askerlik tecil işlemlerindeki yaş sınırları aşağıda gösterilmiştir.

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 20’nci maddesi kapsamında; lise veya dengi okullarda öğrenim görenler 22 yaşını, fakülte ve yüksekokullarda öğrenim görenler 28 yaşını, yurt içinde veya yurt dışında dil öğrenimi, yüksek lisans öğrenimi görenler 32 yaşını, ihtisas, sanatta yeterlik veya doktora öğrenimi görenler ise 35 yaşını geçmemek üzere mezun oluncaya veya ilişikleri kesilinceye kadar askerliklerini erteletebilirler.

YORUM EKLE