Memurluktan çekilme şartları

657 sayılı kanununun 94. maddesine göre memurluktan çekilme şartları, kesintisiz 10 gün işe gelmeyen memurun memuriyetten çekilmesi , örnek memurluktan istifa dilekçesi

Memurluktan çekilme şartları

Memurluktan çekilme şartları , memurluktan istifa örnek dilekçe word 

Devlet memuru olarak görev yapanların 657 sayılı kanunun 94 maddesinde yer alan düzenlemeler çerçevesinde memurluktan çekilme hakkına sahiptirler.

657 94 madde Çekilme (md 94)

Çekilme devlet memurlarına tanınmış bir hak olup Kanun’un 20. maddesinde hakkın tanımı: “Devlet memurları, bu kanunda belirtilen esaslara göre memurluktan çekilebilirler.” şekilde yapılmıştır.

Öte yandan yine Kanun’un 94. maddesi de çekilme usulü şu şekilde hükme bağlanmıştır.

Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır.

Çekilmek isteyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. Yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakabilir. Olağanüstü mazeretle çekilenler, üstüne haber vermek şartıyla bir ay kaydına tabi değildirler.

Bu maddeye göre devlet memurları, çekilme isteğinde (istifa etme) bulunabilir. İki durum vardır. Birincisi, çekilme isteğinin yazılı olarak başvurulmak suretiyle yapılması ve bunun kabul edilmesi veya yerine bir kimsenin atanması; İkincisi ise buna hiç uymaksızın görevin terk edilmesidir. Görevin haber verilmeden terk edilme halinin 10 gün sürmesi halinde memur çekilmiş sayılmaktadır.

Birinci durum usulüne uygun istifa şekli, ikinci durum ise usulüne uygun olmayan istifa şekli olarak tanımlanmaktadır. Bu ayrım sadece memurluğa dönüş süresini etkilemektedir.

1- Usulüne uygun istifa edenler (yani yazılı olarak başvurduktan sonra başvurularının kabul edilmesini veya yerine bir memur atanmasını bekleyenler) 6 ay boyunca,

2- Usulüne uygun istifa etmeyenler yani çekilmiş sayılanlar 1 yıl boyunca 

yeniden devlet memuru olamazlar.

Memurluktan çekilmek isteyen memurlar örneği aşağıda verilmiş olan istifa dilekçesini kurumlarına vererek memurluktan istifa edebilirler.

Memurluktan istifa dilekçe örneği 

Tarih: …./….. /……

 

………..BAKANLIĞI’NA

………….. İL MÜDÜRLÜĞÜ’NE …… MÜDÜRLÜĞÜ’NE,

657 sayılı Kanunun “Çekilme:” başlıklı 20. maddesinde “Devlet memurları, bu kanunda belirtilen esaslara göre memurluktan çekilebilirler.” hükmü, 94. maddesinde ise “Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir” hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki hüküm gereğince, memuriyet görevinden çekilmek istiyorum.

Gereğini arz ederim.

 

Ad Soyad:

İmza:

Memur Kimlik Bilgileri

Ad Soyad:

Adres:

Sicil No:

T.C. Kimlik No:

Cep No:

YORUM EKLE