Memuriyete girişte yaş şartı

memurluğa girişte yaş şartı kaçtır, kaç yaşına kadar memur olunabilir, b grubu memur kadrolarında yaş şartı varmıdır ,

Memuriyete girişte yaş şartı

Memuriyete girişte yaş şartı 

Memuriyete Girişte Yaş Genel olarak 18 yaşını tamamlayanlar Devlet memuru olabilirler. 71 Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12. maddesine göre kaza-i rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kaza-i rüşt kararı alan herkes memur olamaz. Yalnızca meslek veya sanat okulunu bitirenlerden Kaza-i rüşt kararı alanlar memur olabilirler. Burada rüşt değil yaş esastır. Aksi halde Medeni Kanun’da yer alan “evlenmek kişiyi ergen kılar” hükmü dolayısıyla evlenen kişi 18 yaşından küçük olsa bile memur olabilirdi. (B) grubu kadrolar (B) grubu olarak adlandırılan kadrolar , kamu personel seçme sınavının ardından ÖSYM başkanlığınca merkezi sistemle ataması yapılan ve başka her hangi bir sınava girilmeksizin göreve başlanılan kadrolardır. (Memur, koruma ve güvenlik görevlisi, hemşire, mühendis, hizmetli vb.) için üst yaş sınırı yoktur;

(A) grubu kadrolar; mesleğe kamu personel seçme sınavının ardından kurumların kendi özel mevzuatları gereğince gerekli puanı almış adaylar arasında yapılan özel yarışma sınavı (yazılı ve sözlü) ile yardımcı (stajyer) olarak girilen ve yetiştirme döneminin ardından yapılan yeterlilik sınavında başarı gösterilmesi üzerine asıl unvana ataması yapılan kadrolardır. (Müfettiş yardımcılığı, uzman yardımcılığı, kaymakam adaylığı vb.) içinse sınavın yapıldığı tarih itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak şartı aranmaktadır. Bu noktada 657 sayılı Kanun’un Ek 40. maddesinde yer alan kariyer personel ile ilgili düzenlemeye bakmakta yarar vardır. “Mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınan ve bu Kanunun 36. maddesinin Ortak Hükümler Bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılan kadrolara atanmak amacıyla kurumlarca yapılacak olan özel yarışma sınavlarına başvurularda üst yaş sınırı; özel mevzuatında yer alan yaş şartına ilişkin hükümlere bağlı kalınmaksızın sınavın yapıldığı tarihte otuzbeş yaşını doldurmamış olmak şeklinde uygulanır. Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları tarafından mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle yapılacak alımlarda da birinci fıkra hükmü uygulanır.”

YORUM EKLE