Memur mühendislik fakültesi bitirirse bir derece alabilir mi?

Genel İdari Hizmetleri Sınıfında memur kadrosunda görev yapan bir personel üniversitelerin  Mühendislik –Mimarlık Fakültesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olması halinde, öğrenim durumuna göre tespit edilen giriş derece ve kademesine bir derece eklenebilir mi? 

Memur mühendislik fakültesi bitirirse bir derece alabilir mi?

Memur mühendislik fakültesi bitirirse bir derece alabilir mi?

SORU 
Genel İdari Hizmetleri Sınıfında memur kadrosunda görev yapan bir personel üniversitelerin  Mühendislik –Mimarlık Fakültesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olması halinde, öğrenim durumuna göre tespit edilen giriş derece ve kademesine bir derece eklenebilir mi? 


CEVAP 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36. maddesinin “Ortak Hükümler” Bölümümün (A) bendinin 2. fıkrasında;   Dört yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenlerden yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar sıfatını almış olanların öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece ilave edileceğini hükmü bağlamış olup, belirtilen unvanları ihraz edenlerin bu ilave dereceden yararlandırılmalarında mesleki teknik öğrenim gören bazı personelde olduğu gibi fiilen bu görevlerin yapılması ve teknik hizmetler sınıfında görev alınması şartı bulunmamaktadır. 


36/A-3 Beş yıl ve daha fazla süreli yükseköğrenimini bitirenlerden   Yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar sıfatını almış olanlar ile   Bunlardan eğitim ve öğretim hizmetinde çalışanlar   Öğrenimlerine göre   Tespit edilen giriş derece ve kademelerine  Bir derece  İlave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler. 
 
Bu bendin uygulanması da, yukarıdaki bendin uygulanmasında olduğu gibidir. Aradaki fark beş yıl süreli yüksek öğrenim mezunu olmalarıdır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus, yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar sıfatını veren yüksek öğretim kurumlarının hangilerinin 5 yıl ve daha fazla öğrenim verdiğinin tespitidir. 
İkinci bir hususta, yükseköğretimde görülen hazırlık sınıfında geçen sürenin 5 yıllık öğrenim süresinden sayılmayacağıdır

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.