Mehil müddeti sonunda göreve başlamayan memur hakkında yapılacak işlem

Mehil müddeti sonunda göreve başlamayan memur hakkında yapılacak işlem

Mehil müddeti sonunda göreve başlamayan memur hakkında yapılacak işlem

Mehil müddeti sonunda göreve başlamayan memur hakkında yapılacak işlem

Mehil müddeti sonunda göreve başlamayan memur hakkında yapılacak işlem

Mehil müddeti sonunda göreve başlamayan memur hakkında yapılacak işlem

Memurlar ilk defa veya  naklen atanmaların durumunda mehil müddeti sonunda yeni görev yerinde işe başlamak zorundadırlar. Mehil müddeti sonunda göreve başlamayan memurlar hakkında aşağıda  yer alan işlemler uygulanır.

Bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın 62. maddedeki süre içinde işe başlamayanların atanmaları iptal edilir ve bunlar 1 yıl süreyle Devlet memuru olarak istihdam edilemezler. Bunların belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi atamaya yetkili makamlarca iptal edilir.

Başka yerdeki bir göreve atananlardan 62. maddedeki süre içinde hareket ederek belli yol süresi sonunda yeni görevlerine başlamayanlara, eski görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında aylık verilmemek şartı ile 10 günlük bir süre daha verilebilir.

Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın bu süre sonunda da yeni görevlerinde işe başlamayanlar memuriyetten çekilmiş sayılırla

YORUM EKLE