Mal bildiriminde bekar memur anne ve babasının mallarını bildirecek mi?

Kamuda bekar olarak görev yapan memurların mal bildirimi yaparken anne ve babasına ait olan malları bildirip bildirmeyeceği,

Mal bildiriminde bekar memur anne ve babasının mallarını bildirecek mi?

Bekar Memurlar Mal Bildirimi Yaparken Anne ve Babasına Ait Malları Bildirmeli mi?

Mal bildirimi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun “Ödevler ve Sorumluluklar” başlıklı 2 nci bölümünün 14 üncü maddesinde; “Devlet memurları, kendileriyle, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında, özel kanunda yazılı hükümler uyarınca, mal bildirimi verirler.” şeklinde düzenlenerek, devlet memurlarının ödev ve sorumlulukları arasında sayılmıştır. Ayrıca, mal bildiriminde bulunulması yükümlülüğü, mezkur Kanunun 125/D-j fıkrasında; “belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak,” denilerek kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesini gerektiren fiil ve haller arasında sayılarak, bu yükümlülüğü yerine getirmeyenler hakkında kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verileceği hüküm altına alınmıştır.

Mal bildiriminin konusu; 3628 sayılı Kanunun 5 inci, ilgili Yönetmeliğin ise 8 inci maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; mal bildiriminde bulunmak zorunda olan görevliler; Kendilerine, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait mallardan 3628 sayılı kanunda ve bu kanuna ilişkin çıkarılan yönetmelikte yer alan mallar ve tutarlara göre mal bildirimi yapacaktır.

Buna göre bekar olan bir memur sadece kendine ait olan mallara ilişkin bildirim verecek anne ve babası üzerine olan mallar için herhangi bir bildirim yapmayacaktır.

YORUM EKLE