Kronik hastalığı olan memurlar izin dilekçesi vermek zorunda mı?

koronavirüs nedeniyle idari izin verilecek olan memurların idari izin için dilekçe verecekmi, kronik hastalığı olanlar nasıl idari izin alacaklar

Kronik hastalığı olan memurlar izin dilekçesi vermek zorunda mı?

Kronik hastalığı olan memurlar izin dilekçesi vermek zorunda mı?

1 Haziran tarihinden itibaren kamuda esnek çalışma sistemi sonlandırılmış ve kronik hastalığı olanlar ve 60 yaş üzeri haricinde memur ve işçilerin  normal mesaisine başlamaları yönünde genelge yayınlamıştı. Daha önceki idari izinlerde bazı kurumlar memur ve işçilerden idari izne ilişkin dilekçe alırken bazı kurumlar ise beyana göre kronik hastalığı olanlara idari izin vermişti. 1 Hazirandan itibaren verilecek olan idari izinlerde E nabız sistemi üzerinde yer alan bilgilere göre kronik hastalıkların belirleneceği bildirilmiştir. Kamu kurumlarının memur ve işçilerinin e nabız sistemlerine ulaşması mümkün olmadığından hastalığa bağlı idari izin kullanacak olan memurların e nabız sisteminden alacakları belgeleri kurumlarına sunması gerektiğini düşünüyoruz. Kurumlarca idari izinlerin resmi bir dilekçe ile alınması ve alınacak olan dilekçeye e nabız sistemindeki bilgileri gösterir belgenin eklenmesi  yanlış uygulamaların önünde geçecektir.

Kurumlar açısından örnek olması açısından yazımız ekinde örnek bir dilekçe yayımlıyoruz.

.................. Müdürlüğüne/ Başkanlığına/Rektörlüğüne 

KONU: İdari İzin Talebi

                 Koranavirüs (2019-nCo V) hastalığına karşı Cumhurbaşkanlığınca yayımlanan genelge kapsamında 60 yaş üzeri, ve kronik rahatsızlığı bulunanların idari izinli sayılacağı bildirilmiştir.

Bu kapsamda 60 yaş üstü olmam / engelli olmam /kronik rahatsızlığımın bulunması  sebebiyle dilekçe ekinde belirtmiş olduğum sağlık raporuna istinaden  idari izinli sayılmak istiyorum.

                Gereğini bilgilerinize arz ederim.

.

Görev Yaptığı Birim:

T.C. Kimlik No :

Doğum Tarihi :

Cep Telefonu :

Adres: 

 

YORUM EKLE