Kimler güvenlik soruşturmasına tabi olacak?

Kimler güvenlik soruşturmasına tabi olacak? Kimler arşiv araştırmasına tabi olacak?

Kimler güvenlik soruşturmasına tabi olacak?

Kimler güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına tabi olacak?

Resmi Gazetenin bugünkü sayısında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu yayımlandı. Söz konusu Kanun ile güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının yapılmasına ve elde edilecek verilerin kullanılmasına ilişkin temel ilkeleri, kimler hakkında yapılacağını, araştırma konusu edilecek bilgi ve belgelerin neler olduğunu, bu bilgilerin ne şekilde kullanılacağını, hangi mercilerin soruşturma ve araştırma yapacağını, Değerlendirme Komisyonunun oluşumu ve çalışma usul, esaslarını, veri güvenliği ile verilerin saklanma ve silinme sürelerini düzenlemek amaçlanmıştır. 

Kanunda yer alan düzenlemeyle göre 14 personel güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına tabi tutulmuştur..

-Kurum ve kuruluşlarda, yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları hâlinde devlet güvenliğinin, ulusal varlığın ve bütünlüğün, iç ve dış menfaatlerin zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgelerin bulunduğu gizlilik dereceli birimlerde çalıştırılacalar,

-Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve istihbarat teşkilatlarında çalıştırılacak kamu personeli

-Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışacak personel,

-Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışacak öğretmenler,

-Üst kademe kamu yöneticileri,

-Özel kanunları uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına tabi tutulan kişiler,

-Milli güvenlik açısından stratejik önemi haiz birim, proje, tesis, hizmetlerde statüsü veya çalıştırma şekline bağlı olmaksızın istihdam edilenler,

-Milli Savunma Bakanlığı nam ve hesabına Bakanlıkça belirlenen eğitim kurumları ile Millî Savunma Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitülerde eğitim görecekler,

-Kaymakam adaylığına atanacaklar, 

-Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına eğitim-öğrenim görecekler, 

-Jandarma Genel Komutanlığı nam ve hesabına eğitim-öğrenim görecekler ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ve buna bağlı eğitim-öğretim kurumlarında eğitim-öğrenim görecekler,

- Polis Akademisi ve buna bağlı eğitim-öğretim kurumları ile akademi nam ve hesabına diğer eğitim kurumlarında öğrenim görecek öğrenciler, 

-Dışişleri Bakanlığında aday meslek memurluğu ile aday konsolosluk ve ihtisas memurluğuna atanacaklar ile doğrudan yurtdışı teşkilatında istihdam edilecek personel, .

hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması birlikte yapılır.

Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2021, 10:58
YORUM EKLE