Kamu kurumlarının açıktan işçi ve sözleşmeli personel alım izinleri

kamu kurum ve kuruluşlarınca, sürekli işçi kadrolarından veya sözleşmeli personel pozisyonlarından boş olanların açıktan atama veya alım amacıyla kullanılmasına ilişkin hakkında yazı

Kamu kurumlarının açıktan işçi ve sözleşmeli personel alım izinleri

Kamu kurumlarının açıktan işçi ve sözleşmeli personel alım izinleri 

Kamu kurumlarının açıktan alacakları işçi ve sözleşmeli personellere ilişkin izinler Cumhurbaşkanlığı strateji ve bütçe başkanlığından alınacak.

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

Bütçe Genel Müdürlüğü

Sayı: 33156341-201.99-E.3109

Konu: Açıktan atama veya alım izni 19/08/2019

GENELGE

2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 74 üncü maddesi uyarınca sürekli işçi kadrolarından veya sözleşmeli personel pozisyonlarından boş olanların açıktan atama veya alım amacıyla kullanılması Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının görüşü üzerine Başkanlığımızın iznine tabi tabi bulunmaktadır. Ayrıca 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine 43 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle eklenen 220/A maddesinin birinci fıkrasının (1) bendinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün görevleri arasında, 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci maddesi uyarınca sürekli işçi kadrolarından veya sözleşmeli personel pozisyonlarından boş olanların açıktan atama veya alım amacıyla kullanılmasıyla ilgili olarak Başkanlığımıza görüş verilmesi yer almaktadır. Bürokrasinin azaltılması, konuya ilişkin iş ve işlemlerin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesine teminen;

 Kapsama dâhil kamu kurum ve kuruluşlarınca, sürekli işçi kadrolarından veya sözleşmeli personel pozisyonlarından boş olanların açıktan atama veya alım amacıyla kullanılmasına ilişkin talepler doğrudan Başkanlığımıza gönderilecektir.

Konuya ilişkin talepler hakkında ilgili mevzuatımızda belirtilen kurum görüşlerinin alınmasına ilişkin süreç Başkanlığımızca yürütülecektir.

Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim. Naci AĞBAL Başkan

YORUM EKLE