kamu kurumlarına verilen dilekçelerin içeriği nasıl olmalıdır

dilekçe kanunu ve bilgi edinme kanunu kapsamında verilen dilekçeler bulunması gereken konular, kamuya verilen dilekçelerin içerikleri

kamu kurumlarına verilen dilekçelerin içeriği nasıl olmalıdır

kamu kurumlarına verilen dilekçelerin içeriği nasıl olmalıdır

Kamu kurumları tarafından yürütülen hizmetlerle alakalı vatandaşların gerek dilekçe kanuna göre gerekse bilgi edinme kanuna göre bilgi ve belge talep etme hakları bulunmaktadır.Vatandaşlarca kamu kurumlarına verilecek dilekçelerde bulunması gereken hususları kısaca açıklamaya çalışalım.

Vatandaşlarca kamu kurumlarına verilen Dilekçeye konu edilen olay ile başvuran kişi veya kamu kurumu arasında bir ilginin bulunması gerekir. Örneğin milli eğitim bakanlığının görev alanına giren bir konuda maliye bakanlığına dilekçe verilmemelidir. Bu gibi durumlarda dilekçenin yanlış verildiği kurum dilekçeyi ilgili kuruma göndererek başvuru sahibine bilgi vermekle yükümlüdür.

Dilekçe sahibinin vermiş olduğu dilekçede  bireylerin kendileriyle ilgili olmayan ve toplumsal nitelik taşımayan başvuruları, dilekçe hakkı kapsamı dışında kaldığından dolayı bu şekilde yapılan başvuruların işleme alınmaması gerekir. Bu nedenle dilekçe sahibinin yapmış olduğu başvurularda bu duruma dikkat etmesi gerekmektedir.

Vatandaşlarca yapılan başvurularda kişinin kendisiyle ilgili olsa da herhangi bir kamu kurumunun görev alanına girmeyen başvuruları da dilekçe hakkı kapsamı dışındadır. Bu nedenle kamu kurumlarından talep edilen bilgi belge ve istekler kamu kurumlarının görev alanları ile ilgili olmak zorundadır.

Bunun yanında vatandaşların  görüş ve temenni içeren başvuruları  dilekçe hakkı kapsamında değerlendirilmemekte olup vatandaşların bu başvurularında dilekçe kanununa göre işlem yapılmaz.

Dilekçe hakkını kullanan kişiler vermiş oldukları dilekçelerde düşünce ve ifade özgürlüğünün sınırları kapsamında bir başkasına hakaret, tehdit, sövme, aşağılama, iftira amacıyla içeriğinde suç unsuru taşıyacak şekilde kullanılamaz.Bu şekilde dilekçe verenler hakkında ilgili kanunlarda yer alan düzenlemelere göre dilekçe sahibi hakkında idari ve adli işlemlerin yapılması mümkündür.

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre yapılacak başvuruların içeriği ise kamu kurumlarının ellerinde bulunan ya da görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgeye ilişkin olmalıdır.

Bilgi ve belge kamu kurumlarının kayıtlarında yer alan her türlü veri, yazılı, basılı veya çoğaltılmış dosya, evrak, kitap, dergi, broşür, etüt, mektup, program, talimat, kroki, plan, film, fotoğraf, elektronik ortamda kaydedilen bilgi, haber ve veri taşıyıcıları ifade eder.

YORUM EKLE