Kamu kurumlarına asılsız ihbarın yaptırımı nedir?

cimer aracılığı veya dilekçe ile kamu kurumlarına asılsız ihbar ve şikayette bulunan vatandaşların ceza kanuna göre yapılabilecek işlemler

Kamu kurumlarına asılsız ihbarın yaptırımı nedir?

Kamu kurumlarına yapılan  asılsız ihbarın ve şikayetlerin  yaptırımı nedir? 

Vatandaşlarca gerek bilgi edinme kanunu gerekse dilekçe kanunu kapsamında çeşitli dilekçeler verilmektedir. İlgili kanunlarda vatandaşların bilgi edinme ve şikayet hakları korunurken bunun yanında vatandaşlarca yapılan asılsız iddialarda ihbarlarda da vatandaşlarında yaptırımlarla karşı karşıya kalması mümkündür.

Şikâyet ve ihbarda bulunma hakkı anayasal bir haktır. Ancak  bu hakkın kötüye kullanılmasının da hukuken yaptırımları bulunmaktadır.Vatandaşa verilen bu hak vatandaşların bu hakkı sınırsız ca kullanmasını engelleyici düzenlemeler getirmiştir.

Kişiye yönelik saldırıda bulunma, hakaret etme, iftira atma, suç uydurma amacıyla yapılan başvurular karşı tarafın kişilik haklarını ihlal edici yönde yapılan başvurulardır.

Bununla birlikte;

        • Elde ciddi ve inandırıcı kanıtlar bulunmadığı halde yapılan başvurular,

        • Tahmine, zanna dayalı olarak yapılan başvurular,

        • Asılsız başvuru niteliği taşıyabileceğinden ihbar ve şikâyet başvurularında gerekli hassasiyetin başvuru sahipleri tarafından gösterilmesi gerekmektedir.

Bu yönde vatandaşlarca asılsız iddialar içeren başvuruların tespit edilmesi durumunda  Türk Ceza kanununun 267 ve 271 maddelerinde yer alan hükümler doğrultusunda vatandaşlar hakkında da işlem yapılması gerekmektedir.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 271. maddesinde “Suç Uydurma” başlığı altında, işlenmediğini bildiği bir suçu yetkili makamlara işlenmiş gibi ihbar eden ya da işlenmeyen bir suçun delil veya emarelerini soruşturma yapılmasını sağlayacak biçimde uyduran kimsenin üç yıla kadar hapisle cezalandırılacağı yönünde hüküm bulunmaktadır.

Aynı Kanun’un 267. maddesinde, “Yetkili makamlara ihbar veya şikâyette bulunarak ya da basın ve yayın yoluyla işlemediğini bildiği halde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” hükmüne yer verilmektedir.

YORUM EKLE