Kaç Yaşına Kadar Memur Olunabilir?

Kaç Yaşına Kadar Memur Olunabilir? Memurlukta yaş sınırı kaç, Hangi kurumlar 35 yaş üzeri memur alıyor, 18 yaşından küçükler memur olabilirmi, 40 yaş üzeri memur atanabilir mi, memur olma yaşı kaç

Kaç Yaşına Kadar Memur Olunabilir?

Kaç Yaşına Kadar Memur Olunabilir? 35 Yaş Üzeri Memur Alan Kurumlar Hangileri ?

Ülkemizde milyonlarca kişi ÖSYM tarafından yapılan KPSS sınavlarına girerek devlet kadrolarına atanabilmek için çaba sarf etmektedir.Kamu kurum ve kuruluşlarınca çeşitli zamanlarda yapılan personel alımlarına ilişkin ilanlara baktığımızda bazı kurum ilanlarında 35 yaşından gün almamış olmak,40 yaşını doldurmamış olmak gibi yaş şartı olduğu halde bazı kurum ilanlarında ise yaş şartına yer verilmemektedir.Bu nedenle memur olmak isteyen adaylar memur olmada üst yaş sınırı olup olmadığı konusuda tereddüte düşmektedirler.Bu yazımızda memur olmada üst ve alt yaş sınırı olup olmadığı,hangi memurluklarda yaş şartı arandığı,yaş şartı aranmayan memurlukların hangileri olduğu hususları hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

Öncelikle Devlet Memurları Kadrolarına yapılan alımların hangi statüde ve ne şekilde yapıldığını açıklamaya çalışalım.

Kamu kurum ve kuruluşları memur ihtiyaçlarını 657 sayılı kanununa göre kadrolu memur,399 sayılı kanununa göre sözleşmeli memur ve 4 B kapsamında sözleşmeli memur alımı yaparak karşılamaktadırlar.Yapılan bu alımlarda ise alım yapılan kadroların bazıları A grubu kadro bazıları ise B grubu kadro olarak adlandırılmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan  ve A grubu olarak tanımlanan kadrolar  uzman,müfettiş ve denetçi gibi kadrolardan oluşmaktadır.A grubu kadro olarak adlandırılan müfettiş,uzman,denetçi ve denetmen v.b kadrolara yapılan alımlarda üst yaş şartı olarak 35 yaş şartı aranmaktadır.

B grubu kadro olarak adlandırılan kadrolar A grubu kadrolar dışında kalan ve  memur,veri hazırlama kontrol işletmeni,bilgisayar işletmeni,tahsildar,veznedar,mühendis,tekniker v.b benzeri kadrolardan oluşmaktadır.B grubu kadro olarak sayılan bu kadrolara yapılan alımlar ise iki yöntemle yapılmaktadır.Bunlardan birincisi ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan sınav sonucunda Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Devlet Personel Başkanlığına yapılan talepler sonucunda yapılacak merkezi atama usulu ile alım, ikincisi ise yine ÖSYM  Başkanlığınca yapılan sınavda alınacak olan KPSS puanları baz alınarak kamu kurum ve kuruluşlarının kendi yapacağı sözlü,yazılı veya her iki yöntemle yapılacak alımdır.

Merkezi atama olarak nitelendirilen ve Devlet Personel Başkanlığınca toplanan talepler neticesinde ÖSYM aracılığı ile yapılan memur alımlarda üst yaş sınırı yoktur.Konuya ilişkin olarak Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek Madde 3’de yer alan düzenleme  “Kamu kurum ve kuruluşları, kanunlarda ya da kanunların bu konuya dair düzenleme yetkisi öngördüğü tüzük ve yönetmeliklerde yer alan özel hükümler haricinde, merkezî yerleştirme yapılmasını talep edecekleri kadro ve pozisyonlar için yaş sınırı tespit edemezler.”şeklindedir.İlgili yönetmelikte yapılan bu düzenleme nedeniyle B kadro olarak nitelendirilen kadrolara atanacak olanlar yaş şartına takılmadan özel hükümler dışındamerkezi atama kapsamında memur olabilirler.

Yönetmelik maddesinde yer alan düzenleme Devlet Personel Başkanlığı aracılığı ile yapılan merkezi atamaları kapsadığından merkezi atama kapsamı dışında yapılan alımlarda kurumlarca yaş şartı konmasına engel bir durum bulunmamaktadır.Bazı kurumlar yapılacak olan personele ilişkin mevzuat hükümlerindeki özel düzenlemeler ile yaş şartı koyarken  bazılarında ise yaş şartına yer verilmediğini  görmekteyiz.Bunlardan birkaçına örnek vermek gerekirse;

Kurum Adı Alım Türü Yaş Şartı
Adalet Bakanlığı 4 B Sözleşmeli Zabıt Katip Alımı sınavın son başvuru günü olan …….  tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın  yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak
Üniversite Hastaneleri Tarafından Yapılan Sağlık Personeli Alımları Genel Olarak yaş şartı aranmamaktadır.
Kredi Yurtlar Kurumu 4 B Sözleşmeli Yurt Memuru Alımı Yaş şartı aranmamaktadır.
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Alımları Yaş şartı aranmamaktadır.
SYDV larınca 4857 sayılı kanun kapsamında çalışacak büro memuru,inceleme görevlisi kadroları için yapılan alımlar 35 yaş şartı bulunmaktadır
Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Alımları 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak

Memur olarak atanacak olanların alt yaş sınırına ilişkin düzenleme 657 sayılı kanunun 40. maddesinde yapılmıştır.İlgili düzenleme “Genel olarak 18 yaşını tamamlıyanlar Devlet memuru olabilirler.Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartiyle Devlet memurluklarına atanabilirler” şeklindedir.İlgili düzenlemeye göre istisnalar haricinde memuriyete girişte alt yaş sınırı 18 yaş olarak uygulanmaktadır.

Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2019, 13:26
YORUM EKLE