İşe gelmeyen 4 b li sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesinin feshi

İşe gelmeyen 4 b li sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi iptal edilebilir mi?

İşe gelmeyen 4 b li sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesinin feshi

İşe gelmeyen 4 b li sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesinin feshi 

Kamu kurumlarında 4 b li olarak çalışan sözleşmeli personellerin mazeretsiz ve kesintisiz olarak üç gün işe gelmemeleri durumunda yapılan sözleşmeleri fesh edilir.  Yine aynı şekilde sözleşmeli personelin yıl içinde toplam 10 gün mazeretsiz işe gelmemesi durumundada sözleşmesi fesih edilir.

Konuya ilişkin düzenleme sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair bakanlar kurulu kararının EK 6. maddesinde yapılmıştır.

Sözleşmenin feshi

Ek Madde 6 – (Ek:22/11/2010-2010/1169) Personelin;

c) Sözleşme dönemi içerisinde mazeretsiz ve kesintisiz üç gün veya toplam on gün süreyle görevine gelmemesi,

YORUM EKLE